VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

2020-2021

Jsme rádi, že Vás můžeme potěšit zprávou, že od pondělí 7. prosince 2020 znovu otevíráme kroužky.
Činnost nebude znovuobnovena ve všech kroužcích. Určitě budete včas informování vedoucími. V prosinci budou kroužky probíhat do 22.12.2020.

V novém roce začínáme 4. 1. 2021 a to již bude činnost plně otevřena (i v tanečních, sportovních, jazykových kroužcích, pohybových kurzech).

Připomínáme: Rodiče nemohou vstupovat do budovy (jen v nutných případech, např. předškolní děti), děti si budou vedoucí kroužků přebírat před šatnou DDM.
V kroužku může být jen 10 osob, proto se snažíme přizpůsobit činnost tak, abychom dodrželi toho opatření. Děti budou mít v budově DDM roušky.
Učebny budou pravidelně větrány a je připravena dezinfekce.

V souvislosti se zahájením činnosti kroužků k 7.12.2020 bude řešeno i zápisné. Rodičům, kteří zápisné zaplatili včas, bude částečně vráceno a rodiče, kteří nemají ještě uhrazené kroužky, ať tak učiní nejpozději do 11. 12. 2020 (pouze poměrnou část, která jim bude oznámena na prvním kroužku po zahájení). Bez zaplacení zápisného nemohou děti do kroužku nastoupit.

Hezký den přejí pracovníci DDM Orlová