VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Akce DP

AKCE DĚTSKÉHO PARLAMENTU, ORLOVÁ

AKCE NA ROK 2015/2016


2015

ZÁŘÍ: Nábor do DP
ŘÍJEN: Výjezdní zasedání Dětského parlamentu