VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Aktuální informace

!!!!! INFORMACE PRO VŠECHNY ČLENY !!!!!!

PŘIPOMÍNÁM VŠEM, ŽE JE ZAKÁZÁNO ZVEŘEJŇOVAT CHOREOGRAFIE SOUTĚŽNÍCH SKUPIN NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ČI SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!!!


Važené děti, vážení rodičové, 
 
stále pro vás sledujeme situaci ohledně rozvolnění naší činnosti.
Jak jistě víte nyní se můžeme setkávat s dětmi venku a to v počtu 30+1. 
 
Dnes by měla vláda jednat o dalším rozvolnění.
Veškeré informace vám sem budeme vkládat. 
 
Stále však platí tréninky pondělí a středa v čase 16:30 - 17:30 hod.
Připomínáme, že musíte mít každý týden vypsáno i čestné prohlášení,
které naleznete na stránkách DDM Orlová nebo si jej
můžete vyzvednout jž vytištěné na vrátnici DDM Orlová.

Sraz vždy před DDM Orlová v čase 16:25 hod.
Prosíme, aby děti byly již převlečené a měly s sebou dostatek pití. 
 
Rovněž upozorňujeme ty, kteří se nezúčastnili prvního tréninku,
že se musí předem nahlásit trenérům a to z důvodu kapacity. 
 
Měsíční zápisné činí 50,- Kč. 
 
Vaše trenérky

 

Vážené děti, vážení rodičové,

máme pro vás radostnou zprávu. Ministerstvo školství povolilo činnost
domů dětí a mládeže a to v takovém rozsahu,
že se můžeme s dětmi setkávat venku v počtu 30 + 1 (tzn. 30 dětí + 1 trenér).

Venkovní činnost zahájíme ve středu 12. 5. 2021
v čase 16:30 - 17:30 hod. Náplní tréninků budou
kondiční cvičení, práce s koordinací a sportovní hry.
Vše uzpůsobíme dětem, které se jich zúčastní.

Touto cestou vás prosíme, abyste dítě na trénink předem
nahlásili a to z toho důvodu, abychom s trenérkami vytvořily
skupiny a připravily tak dětem výuku na míru.
Přihlásit své dítě můžete telefonicky u svého trenéra, popřípadě nám napsat zprávu.

Měsíční úplata za tréninky činí 50,- Kč, kterou uhradíte na prvním tréninku.

Tréninky budou probíhat ve dnech pondělí a středa, a to vždy
v čase 16:30 - 17:30 hod. Trénovat budeme ve
venkovních prostorách klubu spirála (odloučené pracoviště DDM).
Sraz však bude před budovou DDM Orlová.
Prosíme tedy o dochvilnost, abychom se mohly s dětmi včas přesunout na spirálu.

Dítě musí mít každý týden vypsáno ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o negativním výsledku na covid - 19, které je k dispozici
v příloze na této stránce, či na vrátnici DDM Orlová.
Výjimku však tvoří děti do 6 let, které mít čestné prohlášení nemusí.

Tréninky budou probíhat za dodržování stanovených hygienických podmínek.

Rovněž všechny upozorňujeme, že tréninky proběhnou pouze za příznivého počasí.

Veškeré informace a aktualizace vám vždy zveřejníme na stránkách DDM Orlová a také na FB To be continued.

TĚŠÍME SE

VAŠE TRÉNÉRKY

PřílohaVelikost
čestné prohlášení covid.pdf227.38 KB