VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Činnost DDM - Zájmové kroužky a kurzy

Činnost DDM - Zájmové kroužky a kurzy

Pokračování činností zájmových kroužků
a kurzů započne 25.5.2020
Podmínky a organizaci upřesníme do 15.5.2020.
Informace Vám sdělí vedoucí oddělení,
popřípadě ředitelka DDM - 731 479 177