VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO

VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
 (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) 

DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO:

 

  • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála
  • kurzy dospělých pokračují beze změn v DDM i Klubu Spirála
  • činnost MC Bejbáček pokračuje beze změn
  • činnost oddělení přírodních věd bude probíhat individuálně dle sdělení vedoucího oddělení PV
  • akce pro MŠ a ZŠ se ruší
  • ostatní akce budou realizovány nebo se zruší po individuálním rozhodnutí vedení DDM
  • DDM zůstává pro veřejnost otevřený