VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Městská přehlídka dětských recitátorů 2020

 
 Městská přehlídka dětských recitátorů 2020

TERMÍN  PŘEHLÍDKY :   ČTVRTEK  27.2.2020

 MÍSTO KONÁNÍ  : DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ORLOVÁ

Městské přehlídky dětských recitátorů se mohou zúčastnit dva žáci /studenti/

z každé kategorie, postupující ze školního kola, s přednesem poezie

nebo prózy v českém jazyce.

Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný

ročník ZŠ nebo odpovídající ročník gymnázia :
0.věková kategorie – žáci 1.ročníků základních škol
1.věková kategorie – žáci 2. – 3.ročníků základních škol
2.věková kategorie -  žáci 4. – 5.ročníků základních škol
3.věková kategorie – žáci 6. – 7.ročníků základní škol, gymnázia
4.věková kategorie – žáci 8. – 9.ročníků základní škol, gymnázia

Sólisté  0. až  II. kategorie si připraví do soutěže jeden text,

sólisté III. a IV. kategorie dva texty.

Program přehlídky :  7:45  –  8:15 hod.  prezentace

                                             8:30 hod.  -  zahájení  v divadelním sále,
                                             rozdělení dle kategorií

  •  po ukončení recitace – hodnocení,

         výběr recitátorů do okresní přehlídky a předání inf.

  • předání věcných cen a diplomů vítězům                        

 
SPONZOREM  MĚSTSKÉ PŘEHLÍDKY V RECITACI JE MĚSTO ORLOVÁ

Přihlášky zasílejte do 25.2.2020 na adresu :

Mgr.Jana Šertlerová, Dům dětí a mládeže, Masarykova 958,

                                  Orlová-Lutyně,735 14

e-mail : jana.sertlerova@ddm-orlova.cz, 731 479 177

Porotu budou tvořit učitelé jazyka českého ze ZŠ a GOA v Orlové,
proto prosím o spolupráci vždy jednoho učitele JČ – zástupce vaší školy,
jež bude ochoten se stát členem poroty.
S přihláškami, prosím, uveďte i jeho jméno.
 
                        Za spolupráci děkuje a hodně úspěchů přeje    
                           Mgr. Jana Šertlerová, ředitelka DDM Orlová