VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Výsledky výtvarné korespondenční soutěže JARO SE BLÍŽÍ 2021

Výtvarná soutěž JARO SE BLÍŽÍ
Korespondenční výtvarná soutěž JARO SE BLÍŽÍ s podtextem KOUZELNÉ JARO byla vypsána pro 4 kategorie. Zapojilo se celkem 14 výtvarníků, kterým velmi děkujeme.
Výsledky soutěže:
Kategorie -veřejnost:
1.místo Matušíková Ela
2.místo Irena Slavíková
3.místo Magdaléna Vařeková
3.místo Magdaléna Revťáková
Kategorie 1.třída ZŠ
1.místo Honza Václavík ZŠ Dětmarovice
2.místo Karolína Czudková PZŠ Orlová
Kategorie MŠ
1.místo Mája Hipíková MŠ Husova Orlová-Město
2.místo Adélka Pěgřimková MŠ Husova Orlová-Město
Ocenění v rámci Počítačové grafiky
1.místo Natálie Balonová
Účastníci, kteří získali umístění obdrží diplom a cenu. I pro ostatní soutěžící jsou připraveny drobné ceny. Ceny si můžete vyzvednout na informacích DDM Orlová v pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. Ceny budou k vyzvednutí od čtvrtku 15.4.2021.