VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

INFORMACE K ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ A KURZŮ 2020/2021

INFORMACE K ZAHÁJENÍ
ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮA KURZŮ:

Přihlášky do kroužků a kurzů jsou k dispozici na recepci DDM a odevzdávají se tamtéž do 14.9.2020.

Taneční kluby a výtvarné kroužky zahájí zápis a to:
TK JOY a TK TBC od 1. do 10.9. od 14 do 17 hodin

Výtvarné aktivity od 1. do 11.9. od 15 do 17 hodin
Kroužky budou postupně zahajovány od 15.9., některé se otevřou na začátku října.

Sledujte informace o zahájení kroužků a kurzů na FC DDM, letácích, popřípadě budete o otevření kroužku informováni.

Pro děti nejsou roušky v DDM povinné, rodiče žádáme o používání roušek v prostorách DDM !

Rodiče nebudou moci čekat na dítě, které je v kroužku, v prostorách DDM.

Je nezbytná desinfekce rukou při vstupu do budovy DDM a následně i v učebnách.