VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Interaktivní technika v DDM Orlová

Interaktivní technika v Domě dětí a mládeže Orlová 
V roce 2018 jsme podali projekt v rámci integrované Strategie ITI Ostravské aglomerace se záměrem přispět k zajištění kvalitního zájmového vzdělávání na území města Orlová a to pro všechny zájemce bez rozdílů prostřednictvím vybudování dvou moderních odborných technických učeben a jejich vybavením kvalitními výukovými pomůckami mi při souběžném zajištění sociální inkluze.A nyní hlásíme, že se vše konečně zdařilo a realizací projektu došlo k rekonstrukci dvou prostor DDM Orlová, kde je vybudována odborná interaktivní technická učebna sloužící k výuce robotiky a specializovaná učebna k výuce 3D tisku.Za účelem zajištění bezbariérovosti byl pořízen schodolez. Věříme, že covidové období pomine a my již budeme mociv učebnách pracovat jak v našich zájmových kroužcích (lego robotika a 3D tisk), o které byl velký zájem, tak budeme nabízet
zajímavé a skvělé vybavené učebny k výuce, workshopům a dalším aktivitám školám, školním družinám a dalším zájemcům.Děkujeme Městu Orlová, za předfinancování projektu ve výši 1.800 tisíc Kč a za příspěvek projektu ve výši 200 tisíc Kč.
Mgr.Jana Šertlerová, ředitelka DDM Orlová