VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Letní tábory 2021

LETNÍ TÁBORY
Pracovníci DDM Orlová, Klubu Spirála
a MC Bejbáček aktivně připravuji své příměstské
i výjezdové tábory.
Chceme Vás informovat, že DDM Orlová
je v pracovní dny otevřen v době od 8 do 16 hodin
a můžete si vyzvednout již konkrétní přihlášku
na vámi vybraný tábor nebo získat další informace.
Rovněž je možno odevzdávat již vyplněné přihlášky
se zálohou.
V přípradě pokračující pandemie covidu
budeme vracet celou zaplacenou zálohu za tábor,
který jste pro vaše děti vybrali.