VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

O nás

Dům dětí a mládeže Orlová je školské zařízení, které zabezpečuje vyplnění volného času dětí, mládeže, jejich rodičů a ostatních zájemců. Zřizovatelem DDM Orlová je Město Orlová.

Dům dětí a mládeže organizuje odborné zájmové činnosti pro děti, mládež i dospělé formou zájmových kroužků, kurzů a klubů. Pravidelná zájmová činnost je rozdělena do oblasti:
ESTETIKA
TĚLOVÝCHOVA
Taneční klub JOY & TBC
PŘÍRODOVĚDA
Klub Spirála

Dům dětí a mládeže podporuje rozvoj talentů a poskytuje jim i možnost prezentace a porovnání výsledků jejich činnosti na přehlídkách a soutěžích. Zařízení poskytuje zázemí pro setkávání a aktivity sdružení a spolků věnujících se dětem a mládeži.

V průběhu roku nabízíme příležitostné akce, soutěže, výstavy, spontánní aktivity, výukové programy pro MŠ a ZŠ.

Prázdninová činnost činnost je zabezpečována formou táborů a soustředění jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Dům dětí a mládeže Orlová provozuje TURISTICKOU ZÁKLADNU v KRÁSNÉ /okr.Frýdek - Místek/, kde pořádá víkendové pobyty, odborná soustředění a tábory.