VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Podmínky soutěžních skupin

PODMÍNKY PRO ČLENY SOUTĚŽNÍCH SKUPIN TK TO BE CONTINUED DDM ORLOVÁ
1.  Člen soutěžní skupiny
2. Člen kondičního cvičení pro soutěžní skupiny
3. Zaplacení školného do termínu
4. Povinná docházka na trénink (při velké absenci -> náhradník, nebo vyloučení ze soutěžní skupiny a přeřazení do pokročilé skupiny)
5. Omluvenky – písemně, osobně, telefonicky nebo na facebook ( pouze zákonný zástupce )
6.  1x ročně povinná účast na tanečním soustředění.
   Soutěžní skupina DĚTI: 12.-14.2.2021 , hotel Beskyd Trojanovice
   Soutěžní skupina JUNIOŘI: 19.-21.2.2021, hotel Beskyd Trojanovice
   Soutěžní skupina HLAVNÍ: 5.3. – 7.3.2021, hotel Beskyd Trojanovice

7. Pro reprezentaci na tanečních soutěžích a vystoupeních je požadováno jednotné klubové oblečení Objednávka klubového oblečení bude probíhat v listopadu 2019
       -      klubová bunda s logem klubu                                přibližná cena 850,- Kč

  • Klubové tričko k výročí 10 let klubu                      přibližná cena 300,- Kč

8

. Vzhledem k aktuální situaci, kdy budeme letošní kostýmy využívat i příští školní rok budeme individuálně řešit s každým dokoupení či odkoupení tanečního kostýmu.

 9. Doprava na taneční soutěže bude částečně hrazena DDM Orlová (delší trasy)

    Doprava na taneční vystoupení a soutěže, které jsou v okolí Orlové, si hradí členové sami.
Všichni členové jezdí na taneční soutěže společně hromadným autobusem. Nelze jezdit vlastní dopravou. (Pokud tak není předem stanoveno!) Jelikož se pak navyšuje cena autobusu pro ostatní členy a je komplikované na soutěžích vyhledávat členy, kteří se dopravují po vlastní ose.
 
10. Při návratu z tanečních soutěží a soustředění jsou rodiče povinni si osobně vyzvednout dítě u autobusu. Pokud se stane, že si pro dítě nemůže přijít osobně, stačí před odjezdem na danou akci odevzdat písemné prohlášení, že dítě může jít domů s jiným rodičem (jméno a příjmení) nebo úplně samo. Také můžete na celý školní rok napsat písemné prohlášení o tom, že bude Vaše dítě chodit samo domů na Vaši zodpovědnost z akcí TK TO BE CONTINUED.
!!!!!!!
NA TELEFONICKÉ OZNÁMENÍ NEBUDE BRÁN ZŘETEL!!!

11. V I. Pololetí se sestaví s každou soutěžní skupinou 1 formace street dance
       V II. Pololetí se budeme připravovat na taneční soutěže, které se budou konat od března  do poloviny června. Bližší informace (termín, město konání, způsob dopravy) k tanečním soutěžím budou zveřejněny na internetu v průběhu měsíce leden 2020.
Prosím všechny rodiče, aby si uvědomili, že jejich dítě je postaveno v soutěžní choreografii a absence Vašeho dítěte na soutěžích je vůči ostatním tanečníkům nesportovní.

12. Při jakékoliv akci TK TO BE CONTINUED (vystoupení, soutěže) budou členové vždy v klubovém oblečení.

13. ZÁKAZ ZVEŘEJŇOVÁNÍ CHOREOGRAFIÍ SOUTĚŽNÍCH SKUPIN NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ČI SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH.
 
Při nedodržení podmínek soutěžních skupin se člen soutěžních skupin stává náhradníkem nebo bude přesunut do pokročilé skupiny!!!

V Orlové 1.9.2020

Šurečková Dagmar
Hlavní vedoucí tanečního klubu To Be Continued