VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Aktuálně - Živočichové

Na těchto stránkách najdete všechny novinky u našich chovanců. Tudíž která mláďata se narodila, které nové druhy máme nebo jaké nové, či upravené expozice si můžete
prohlédnout


 

Novinky leden 2017

První měsíc roku 2017 byl u nás ve znamení obojživelníků. Dorazily k nám dva staronové druhy ocasatých obojživelníků a jeden zcela nový druh žáby, U ocasatých se jedná o ohrožené druhy - axolotl mexický (Ambystoma mexicanum) a žebrovník Waltlův (Pleurodeles waltl). Oba se mezi dětmi stali velice populární při krmení. Novou žabkou je pak miniaturní, zcela vodní, drápatečka malá (Hymenochirus curtipes) z Afriky. Druh u kterého jsme obnovili chov je i anolis "karolínský" (Anolis sp.), malý atraktivní ještěr ze S.Ameriky. Přibyl k nám i nový druh měkkýše, vodní ampulárka okružákovitá (Marisa cornuarietis), která se u nás dobře zabydlela a již se snaží o rozmnožení. Nejatraktivnější novinkou je však nový, poměrně raritní, druh ryby. Tím je noční nožovec africký (Xenomystus nigri), kterého můžete vidět v akváriu u bichirů. 

    

Novinky prosinec 2016

Prosinec se držel v podobném trendu jako dosavadní měsíce tohoto školního roku, a tak přibylo opět několik druhů akvarijních a terarijních živočichů. Při pořizování nových druhů se snažíme především o to, abychom našim členům a návštěvníkům mohli představit výraznou morfologickou či ekologickou odlišnost příbuzných druhů, případně druhů nepříbuzných, které jsou vizuálně podobné v důsledku konvergence. Tento postup má velký význam při praktických ukázkách a odůvodňování těchto fyziologických změn u zmíněných živočichů. Z ryb tedy přibyly tři druhy sumců, jejich zástupci jsou často velice odlišní, Jedná se o jihoamerického anténovce pruhovaného (Pseudoplatystoma fasciatus) a list či kus kůry napodobujícího širokohlavce drsného (Bunocephalus verrucosus). Třetím je paj jihoasijský sumec sklovitý (Kryptopterus bicirrhis). jež je velice atraktivní díky průhledné svalovině. Sumci se tak stali s 10 druhy u nás nejpočetnějším řádem ryb. Největší bombou mezi dětmi se ale stala mladá krajta kobercová diamantová (Morelia s.spilota) z jihovýchodní Austrálie, v dospělosti dorůstající až tři metry. Tento druh jsme pořídili především pro možnost představit morfologickou a ekologickou odlišnost hadů žijících na stromech

Novinky listopad 2016

I v listopadu se naši členové dočkali nových přírůstků. Pořídili jsme dva nové druhy ryb, oba z Jižní Ameriky. Jedná se o dravou tetru chalceuse velkošupinného (Chalceus macrolepidotus) a sumce pancéřníčka kropenatého (Megalechis thoracata).
Příjemným potěšením bylo také rozmnožení zakrslých králíků, kterému předcházela relativně dlouhá pauza. Impulsem bylo, tak jak je často u savců zvykem, přidání nové samice, která vyprovokovala starý pár k páření. Potěšením pro děti pak bylo pět krásných mláďat.
Zajímavým zlepšením pak bylo nainstalování LED osvětlení na všechna malá biotopová akvária. U všech těchto akvárií došlo k obrovskému prosvětlení, které zcela jistě prospěje nejen rybám ale i rostlinám. Ryby s reflexními šupinami, jako například neonky, pak v akváriích doslova září.

Novinky říjen 2016

Také říjen nezahálel a mezi zvířaty se to značně vířilo. Darem od M.Bury a I.Burové bylo naše hejnko neonek červených doplněno o 20 nových jedinců. Významný, i z edukačního hlediska byl příchod nových vodních živočichů. Jednak se do DDM Orlová vrátili korýši, a to poprvé chovanými krevetkami červenými (Neocaridina davidi). Získali jsme také dva zcela nové, systematicky, morfologicky i ekologicky velice zajímavé, u nás doposud nikdy nechované, druhy. Prvním je čtverzubec skvrnitý (Tetraodon fluviatilis) z řádu čtverzubců a druhým pak noční ryba nožovka běločelá (Apteronotus albifrons) z řádu nahohřbetých. Počet druhů byl také obohacen o atraktivní zástupce hmyzu a měkkýšů. Novým druhem, příbuzným švábům, je zajímavý Therea olegrandjeani. Krásnou, list napodobující kobylkou je druh Stilpnochlora couloniana z Floridy a Karibiku. Především kvůli členům našeho ZÚ Aqua-Terra  pak byly pořízeny dva druhy kudlanek, a to velká africká Sphodromantis lineola a drobnější květová kudlanka Creobroter gemmatus z Asie. Spíše sbírkově zajímavý je pak ostrovní "šnek" Veronicella sloanei z Jamajky.

Novinky září 2016

Po delší pauze se Vám opět hlásíme s novinkami u živočichů chovaných v přírodovědném oddělení DDM Orlová. Značné vylepšení se dočkala naše krajta tmavá a samice leguána zeleného. Na jejich ubikaci byla zrekonstruována střecha, což oběma přineslo výrazné zvýšení teplotního komfortu, a pro nás také snížení nákladů na vytápění! Také jsme obohatili naše novosvětská akvária. Přicestovalo k nám hejnko staronového pancéřníčka panda (Corydoras panda). Zcela nová je pak sekernatka drobná (Carnegiella marthae), rybka s velmi zvláštním tvarem těla. Dětem tak přinese nové poznatky o morfologii a ekologii tohoto typu ryby.

Novinky z 16.9.2014
Po uplynulých letních prázdninách se opět hlasíme s novinkami zvířecích chovanců DDM Orlová.  Největším úspěchem jsou první mláďata scinků šestipruhých (Chalcides sexlineatus). Pořídili jsme se také 4 nové druhy ryb. Jsou jimi jihoameričtí krunýřovci (Hypostomus microstomus) a neonky obecné (Paracheirodon innesi) a asijské dánia pruhovaná (Danio rerio) a sevélie pruhované (Sewellia lineolata).

Novinky z 21.3.2014 - Další mláďata a první bodlinatky
V březnu nás potěšila řada dalších odchovů. Z hmyzu se nám po delší pauze podařil odchov, poměrně málo chovaných, švábů druhu Blaberus discoidalis. Plazi nám, již tradičně, udělali radost další mláďata gekonů páskovaných (G.vittatus) Ze savců pak musíme zmínit odchov křečíků Roborovského (P.roborovskii), který se nám podařil po delší odmlce a především první odchov ostrovních bodlinatek krétských (A.minous) v historii DDM Orlová.

Novinky z 15.3.2014 - Nově chovaní bezobratlí
Výměnou za, u nás odchované, gekony páskované jsme získali několik nových druhů bezobratlých. Jedná se o mnohonožku Telodeinopus autii strašilky Aretaon asperrimus a Sceptophrasma hispidulum a také zajímavý druh švába - Lucihormetica verrucosa.

Novinky z 20.1.2014 - První mláďata roku 2014!
Prvními mláďátky která vykoukla v novém roce na svět, jsou 2 malí králíci a 8 potkánků formy "sphynx". Těší náš především králíčci, kteří se u nás narodili po delší pauze. První místo mezi živočichy, které by mnoho lidí označilo za odporné, pak má početný odchov jihoamerických strašilek ďábelských (Peruphasma schultei).

Novinky z 14.12.2013 - Pouštní savci a želva nebezpečná i člověku
V sobotu 14.12. jsme získali pro naše oddělení řadu zajímavých druhů. Ze zcela nových, dosud nechovaných druhů, můžeme jmenovat afrického ježka bělobřichého (Atelerix albiventris), sklípkana Brachypelma vagans či druhou největší sladkovodní želvu světa - kajmanku dravou (Chelydra serpentina). Ze druhů staronových (vrací se k nám po různě dlouhé pauze) jmenujme především velice zajímavého pouštního hlodavce tarbíka egyptského (Jaculus jaculus) či gekona panenského (Lepidodactylus lugubris) z Indonéských ostrovů. Ten je zajímavý tím, že v celé populaci existují pouze samice, žádní samci! Odtud také pochází druhové pojmenování panenský.

Novinky z 22.11.2013 - Další, tentokráte chlupatý, endemit
V sobotu 22.11. jsme po roční pauze opět přivezli nové druhy savců z plzeňské zoo. Jedná se o 2 druhy pískomilů a 2 druhy bodlinatek. Z pískomilů jsme získali poměrně velký druh pískomil Shawův (Meriones shawi) vyskytující se v severní Africe, a zajímavý je také pískomil veverkoocasý (Sekeetamys calurus) z pouští blízkého východu. Z bodlinatek jsme získali bodlinatku čadskou (Acomys seurati). která, ač to název napovídá, nežije v Čadu, ale pouze v Alžíru, je tedy alžírským endemitem. Posledním novým druhem je bodlinatka krétská (Acomys minous), která je ohroženým endemitem řeckého ostrovu Kréta. Za získání těchto druhů ještě jednou děkujeme plzešnké zoo.

 

Novinky z 7.11.2013 - 2 druhy endemitů
Ve čtvrtek 7.11. k nám až z Brna dorazily 2 druhy  plazů, jejichž zástupce jsme doposud nikdy nechovali. Oba druhy jsou endemité, což samozřejmě znamená, že se vyskytují na jediném místě na světě. Prvním je zástupce ještěrek, konkrétně evropský "soused" ještěrka italská (Podarcis s.siculus). Ta je dokonce prvním ervropským plazem chovaným v DDM Orlová. Druhým je pak zástupce scinků, krásný scink šestipruhý (Chalcides sexlineatus). Toho může také mnoho z nás vidět při svých letních toulkách, jelikož žije na oblíbeném místě českých turistů - Kanárských ostrovech. Zde obývá pouze ostrov Isla de Gran Canaria. Oba druhy jsme získali od brněnské chovatelky, paní P.Křížové.

Novinky z 30.10.2013 - Ara a chameleon
Zcela jistě největší novinkou za celý uplynulý rok 2013 se stal příchod dospělého páru ar zelenokřídlých (Ara chloroptera). Ptáci k nám byli deponováni z brněnské zoo, za což této organizace ještě jednou děkujeme. Ptáci u nás co nevidět dostanou k dispozici celou jednu místnost. Dalším zvířetem, které v našem DDM dlouho, citelně, chybělo se stal, naopak mladý, pár chameleonů, konkrétně pak chameleonů jemenských (Chamaeleo calyptratus), obývající jih arabského poloostrova.

Novinky z 10.9.2013 - Hledač min a rybožrout

Po 2 měsících prázdnin se opět hlásíme s novinkami, které se udály u našich chovanců. V létě především přibyly 2 vzácné druhy zvířat. Prvním je zajímavá severoamerická užovka proužkovaná (Thamnopsis sirtalis), která je zvláštní především tím, že hlavní složku její potravy tvoří ryby. V tomto směru se jedná o vůbec prvního rybožravého hada chovaného v celé historii DDM Orlová. Druhou novinkou, je taktéž nikdy předtím nechovaná, africká krysa obrovská (Cricetomys gambianus). Tato "krysa" je opravdu obrovská a v dospělosti může dorůst i do velikosti kočky. V Africe se jedná o oblíbeného chovance, protože je cvičena na hledání min a také osob infikovaných TBC neboli tuberkulózou. Chudé rodiny si ji také rády dají k večeři :) Z našich zoologických zahrad ji můžeme vidět pouze v Zoo Plzeň

.

 

 

Novinky z 6.6.2013 - Slunečnice v akváriu

Jakkoliv se tato zpráva zdá divná, nemáme rozhodně žádnou kvetoucí slunečnici v akvárku plném vody. Po dlouhém shánění jsme pouze pořídili severoamerickou ryby slunečnici pestrou (Lepomis gibbosus). která patří mezi pár zvířat mající shodné rodové jméno s rostlinami. Tato rybka je příbuzná našemu okounovi a najdete ji u nás v akváriu s taktéž severoamerickou želvou kožnatkou floridskou, se kterou společný domov často sdílí i v přírodě.

 

Novinky z 4.6.2013 - Měkkýši, velký had, kouzelná želva a velbloudí "myška"

Za uplynulou dobu k nám přibyla řada nových druhů živočichů. Za bezobratlé můžeme jmenovat 2 nové druhy plžů - Archachatina marginata a Helix aspersa. Z ryb jsme darem získali početnou skupinu středoamerických kančiků zelenookých (Cryptoheros sajica). Zajímavé jsou především nové druhy plazů. Z hadů jsme uvítali pár dospělých hroznýšů královských (Boa constrictor), kteří obohatili naší kolekci velkých škrtičů. Z ještěrů jsou to, po dlouhé době první, chameleoni, tentokráte "minichameleoni" Rhampholeon brevicaudatus, napodobující suché listy. Přibyl také nový druh želvy, tentokráte zajímavě zbarvená želva kouzelná (Rhinoclemmys pulcherrima). Svým přizpůsobením k životu je zajímavý také pouští hlodavec pískomil tlustoocasý (Pachyuromys duprasi). Ten se proti nedostatku vody brání, stejně jako velbloud, ukládáním tuku ve svém těle. Na rozdíl od něj je však nedrží v hrbu, ale v ocase.


foto: Vladimír Motyčka

 

Novinky z 20.2.2013 - Šelma po téměř 10 letech!

V našem orlovském DDM se téměř po 10 letech objevila opět šelma. Je jí domestikovaná forma tchoře tmavého (Mustela putorius) - fretka. Jedná se o jedinou domestikovanou lasicovitou šelmu a jednu z pouhých domestikovaných šelem vůbec. Získali jsme darem samce Freda od rodiny Gawlasovských z Karviné. Příjemnou zprávou bylo taktéž, po delší pouze, opětovné rozmnožení křečků bavlníkových (Sigmodon hispidus), a vůbec první odchov jihoamerické ryby tetry kosočtverečné (Hyphessobrycon anisitsi).


foto:www.premiumpetsuppliesblog.com

 

Novinky z 27.1.2013 - Další africké druhy

V neděli 27.1. k nám přibyla řada nových druhů, většinou z Afriky. Afrika je tak zoogeografickou podooblastí, ze které nám v poslední době přibylo nejvíce druhů. Z bezobratlých se jedná o 2 druhy velice atraktivně zbarvených afrických zlatohlávků, konkrétně Dicronorrhina derbyana layardi a Cyprolais hornimanni. Po delší době také příbyly 2 nové druhy plazů - jednak agama osadní (Agama agama) a především vodní želva tereka hnědá (Pelusius castaneus). Ta je pro náš DDM výjimečná hned ze dvou pohledů. Jedná se totiž o vůbec první skrytohlavou želvu a také je vůbec první, zde chovanou, želvou ze subsaharské Afriky. Posledními novinkami jsou 2 druhy zajímavých ryb. Málo známí jsou bichirové senegalští (Polypterus senegalus), ti jsou řazeni mezi tzv. živé zkameněliny. Druhou je pak krásná tetra rostlinožravá (Metynnis hypsauchen), řazená mezi piraně. Ta jediná, ze zde zmíněných druhů pochází z Jižní Ameriky.

 

Novinky z 22..1.2013 - Malé africké "veverky"

Ku dnešnímu dni přicestovali do orlovského ddm první zástupci plchů. Jedná se o malé, roztomilé plšíky africké (Graphiurus murinus), kteří společně s dalšími plchy a plšíky patří do čeledi plchovitých (Gliridae), což jsou vzdálení příbuzní veverek. Přejme si, aby se jim u nás dařilo, a úspěšně se rozmnožovali.

 d

 

Novinky z 10.1.2013 - První letošní mláďata

Vůbec poprvé se v našem DDM vylíhla mláďata australských strašilek (Extatosoma tiaratum) Svým vzhledem se zcela liší od rodičů, vypadají i chovají se jako mravenci. Z dalších bezobratlých se "nepřetržitě" líhnou další a další jedinci raků "modrých" (Cherax sp.). Z plazů se vylíhla další mláďata gekonů páskovaných (Gekko vittatus) a ze savců stojí za zmínku, v tomto týdnu, narozená mláďata myší nilských (Arvicanthis niloticus) nebo pískomilů mongolských (Meriones unguiculatus). Do dospělého stádia také konečně dospěly pakobylky Sipyloidea sipylus a z kukel se vyklubala již druhá generace himalájských zlatohlávků Protaetia himalayana.

 

Novinky z 26.9.2012

Dnes k nám dorazila celá řada nových druhů. S panem Robertem Draštíkem jsme vyměnili u nás odchovaná mláďata gekonů páskovaných za nový druh gekona, malého asijsko-australského gekona Lepidodactylus lugubris. S ním dorazilo i několik nových druhů pakobylek, konkrétně kůru napodobující strašilka Pylaemenes guangxiensis z Číny, okřídlená asijsko-australská pakobylka Sipyloidea sipylus, obrovská strašilka Eurycantha calcarata z Austrálie a jihoamerická strašilka Neophasma subapterum. Od uvedeného chovatele jsme také obdrželi vajíčka 2 druhů zákeřnic. Jednak již u nás chované zákeřnice dvojtečné, a nově také zákeřnice Platymeris rhadamanthus.

 

Novinky z 17.9.2012

Ze sobotní ostravské burzy Aqua-Terra jsme přivezli 2 nové druhy hmyzu. Oba patří do řádů, které jsme u nás dosud nechovali. Za motýly to jsou larvy martináče čínského (Actias selene), a za kudlanky je to kudlanka Crebroter gemmatus.

 

Novinky z 4.9.2012

Po prázdinách jsme zde opět s novými informacemi o zvířatech chovaných v DDM Orlová. Příliš nových událostí se během letních měsíců neudály. Nejvýznamější je odchov mláďat myší zebrovaných (Lemniscomys barbarus), který se u nás podařil opět po několika letech. Velké množství mláďat se vylíhlo také u asijských raků modrých (Cherax sp.) a strašilek ďábelských  (Peruphasma schultei).

 

Novinky z 30.5.2012

Přibylo několik nových chovanců našeho oddělení. Ze savců je to samec Fuzz potkana, který je zvláštní tím, že je téměř bez srsti. Ze zcela nových druhů jsou to zástupci 2 nižších skupin živočichů. Obojživelníky posílila africká ropucha levhartí (Amietophrynus regularis), vůbec první ropucha v DDM Orlová. Z bezobratlých je to miniaturní jihoamerická stínka Trichorhina tomentosa, patřící mezi korýše. Z odchovů stojí za zmínku vylíhnutí mláďat jihoamerické strašilky ďábelské (Peruphasma schultei), které se u nás rozmnožily poprvé.

Novinky z 21.5.2012

Rozmnožuje se řada dalších živočichů. Mezi klasické odchovy patří mláďata křečků bavlníkových (Sigmodon hispidus), osmáků degu (Octodon degu), myší nilských (Arvicanthus niloticus) a další savci. Naopak poprvé se rozmnožili himalajáští zlatohlávci Protaetia himalayana. Právě hnízdí 2 africké druhy ptáků - holoubci kapští (Oena capensis) a amadiny červenolící (Amadina fasciata).

 

Novinky z 27.4.2012

Poprvé v historii DDM se rozmnožili raci! Jedná se o krásné australské raky modré (Cherax quadricarinatus). Narodily se také další myši africké (Mus minutoides).

 

Novinky z 25.4.2012

Po dlouhé době se do své staronové ubikace vedle leguánů zelených opět vrátily činčily vlnaté (Chinchilla lanigera). Návrat bohužel nedopadl zcela kladně. Nabuzen zlepšenými prostory se chovný samec pokusil o páření, což bohužel samici stálo život. Udály se však i kladné situace. Gekoni páskovaní (Gekko vittatus) nakladli další vejce a také se z kukel vylíhli vůbec první zlatohlávci Pachnoda thoracica.

 

Nová mláďata - 23.3.2012

Po dlouhé době se "narodila" mláďata poměrně vzácných afrických šneků achatin Iredalových (Achatina iredalei). Další mláďata se také aktuálně narodila u myší nilských (Arvicanthis niloticus), křečků bavlníkových (Sigmodon hispidus), křečíků Roborowského (Phodopus roborowskii) a osmáků degu (Octodon degu).

 

Nové druhy a mláďata - 19.3.2012

K námi chovaným zvířatům přibyly dva nové druhy. Za hmyz je to koník skleníkový (Diestrammena asynamora), druh původem z Asie, který se dnes rozšířil do celého světa. Z obojživelníků jsme přivítali krásné čolky východní (Cynops orientalis) z Japonska. Po delší době se také vylíhla dvě mláďata gekonů páskovaných (Gekko vittatus).

 

Novinky na oddělení - 23.2.2012

Po delší odmlce způsobené výpadkem serveru se opět hlasíme s novinkami ze světa zvířat. Prvními mláďaty letošního roku jsou myši nilské a křečci bavlníkoví. Po několika letech se opět rozmnožili králíci. Prvním odchovem v našem zařízení se můžou pochlubit afričtí zlatohlávci Chlorocala africana. Přibyla také řada živočichů nových. Z dalších bezobratlých nově chováme také lupenitky obrovské (Phyllium giganteum), strašilky australské (Extatosoma tiaratum) a 4 druhy exotických zlatohlávků. Mezi obratlovce jsme uvítali 2 druhy žab - jihamerickou rohatku Cranwellovu (Ceratophrys cranwelli) a africké drápatečky krátkonohé (Hymenochirus cutipes). Novou rybou je pak asijský sumec pangas siamský (Pangasius sutchi). kterého všichni dobře známe pro filety výborné chuti.

 

Nově chovaní živočichové

V přírodovědném oddělení DDM jsou k vidění opět nové druhy živočichů. Prvním je zajímavý africký druh ryby bahník (Protopterus sp.), který je právem nazýván živou fosílií. Má vyvinuty "plíce" a bez přístupu k vodní hladině se udusí. Nový je také axolotl tygrovaný (Ambystoma tigrinum), který dorůstá až do délky přes 30 cm, a je tak největším druhem suchozemského obojživelníka na celém světě Přibyly také dva druhy pavouků. Jednak relativně neškodný jihoamerický sklípkan růžový (Grammostola rosea) a především mláďata obrovského afrického křižáka nephily (Nephila sp.), který v dospělosti loví do svých až 6 metrových pavučin i drobné ptactvo. Mláďata však musí dorůst a proto zatím k vidění nejsou.

 

První "školáci"

Prvními mláďaty v letošním školním roce jsou mláďata u hned tří druhů savců, která se narodila tento týden (12.-14.9.). Jsou jimi malé myši nilské (Arvicanthis niloticus), morčata (Cavia aperea f. porcellus) a osmáci degu (Octodon degus).

 

Nově chovaní živočichové

Díky dobře fungující spolupráci z plzeňskou zoo jsme získali další 2 nové druhy hlodavců. Jednak africkou krysu malou (Mastomys coucha), známou tež jako mastomyš a především severoamerické křečky bavlníkové (Sigmodon hispidus)

 

Mláďata!

Po mnohaleté přestávce se dne 15.6.2011 narodila 4 mláďata osmáka degu (Octodon degus). Poměrně dobře známého hlodavce z Jižní Ameriky, který však v posledních letech ztrácí na oblibě. Poprvé se u nás také vylíhla mláďata pakobylky rohaté (Medauroidea extradentata) z Indie a Vietnamu.

 

Agamy se vrátily

Po několika letech se do chovu DDM Orlová vrátily suchomilné australské agamy vousaté (Pogona vitticeps). Obývat budou australskou expocizi, později i s některým druhem australských scinků.

 

Nově chovaní živočichové

Nově chováme další 2 druhy sladkovodních měkkýšů z Jihovýchodní Asie. Prvním je plž Filopaludina sp. "Military Helmet" a dalším je terpve druhý mlž v DDM - Corbicula javanicus, dorůstající pouze 1-2cm.

 

Nově chovaní živočichové

Poprvé u nás můžete vidět velice zajímavé obojživelné ryby lezce obojživelné (Periophthalmus barbarus), sladkovodního trnitého plže (Brotia pagodula) a vůbec prvního mlže (Scabies crispata) v DDM Orlová!

První mláďata!

Narodila se první mláďata myší nilských (Arvicanthis niloticus)!

 

Nově chovaní živočichové

Novými druhy jsou sladkovodní plži piskořky věžovité (Melanoides tuberculata), která kromě Austrálie obývá tropy téměř celého starého světa a sladkovodní rak mřížkovaný (Procambarus fallax) ze Severní Ameriky)

 

Další mláďata gekonů páskovaných a malé myši africké

Z vajíček přilepených na zdi se v 11. týdnu tohoto roku vylíhla další dvě mláďata gekonů a především se narodila naše první mláďata drobných myší afrických.

 

Deštný les Jižní Ameriky

Po dlouhé rekonstrukci byla zrovozněna expozice leguánů zelených (Iguana iguana), kterou se alespoň trochu snažíme napodit jihoamerický deštný les. Kromě sposty umělých i živých rostlin mají leguáni k dispozici i jezírko s vodopádem. Domov zde najdou také anolisové rytířští (Anolis equestris), jejichž obydlí bylo delší dobu technicky nevyhovující a později zde uvidíte i suchozemské želvy uhlířské (Geochelone carbonaria).

 

Nově chovaní živočichové

Poprvé v našem ddm chováme další nové druhy živočichů. Z bezobratlých jsou jimi minuaturní broučci zrnokazi fazoloví (Acanthoscelides obtectus), kteří lidem mohou škodit na semenech luštěnin. K rybám přibyly jihoamerické tetry kosočtverečné (Hemigrammus caudovittatus). Poslední, avšak pro nás nejvýznamnější je navázání spolupráce s plzeňskou zoo. Díky ní jsme získali druhy jako myš nilská (Arvicanthis niloticus) nebo myš africká (Mus minutoides), a některé další jsou již domluveny. především posledně jmenovaná myš africká je svou miniaturní velikostí (tělo měří 4-5 cm) opravdu roztomilá).

Další mláďata gekonů páskovaných!

Ve dnech 15. a 16.11. se vylíhla další mláďata gekonů páskovaných (Gekko vittatus)

 

A morčata se dočkala!

V pondělí 15.11. byl zprovnozněn prostorný koutek pro morčata. Ta v něm konečně najdou hodnotný život a koutek je navíc vytvořen jako kontaktní místo pro děti a zvířata.

 

Nově chovaní živočichové

V neděli 14.11. přibyla do našich expozic celá řada nových druhů zvířat. Jsou jimi vodní plži Neritina natalensis a Anentome helena. Z hmyzu jsme získali nebezpečné africké ploštice zákeřnice dvojtečné (Platymeris biguttata). Severoamerickou expozici pak rozšířily krásné rosničky karolínské (Hyla cinerea). Poslední novinkou je krásný a především vzácný druh savce - pískomil saharský (Gerbillus gerbillus). Některé tyto živočichy jsme získali výměnou za u nás odchovaná mláďata gekonů páskovaných.