VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Amatérský biolog

Zájmový útvar "Amatérský biolog" bude probíhat každý pátek od 14:00 do 16:00 hod. Zahajovací schůzka proběhne ???.
Členové vždy počkají v šatně na příchod vedoucího.
Bura Adam