VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Aqua-Terra

Tento zájmový útvar v orlovském DDM již dlouho tradici a vždy byl mezi zájemci oblíbený. Poslední roky však byl zájem ze strany dětí malý a tak samostatný teraristký kroužek neexistoval. To se podařilo opět až ve školním roce 2010/11 kdy tedy znovu fungoval samostatný Teraristický kroužek.
A co se v tomto útvaru dozvíte či naučíte?
V DDM chováme velký počet zástupců akvarijních a terarjních živočichů od mnohonožek, bichirů až po velké varany. Děti se tedy naučí základní péči o tato zvířata a u některých z nich i péči o ně v době rozmnožování. Samozřejmostí jsou také kontaktní zvířata. Těmi jsou především pakobylky, mnohonožky, želvy a různé druhy hadů.
Dále si vyzkouší i teoretické znalosti prostřednictvím jednoduchých testů a soutěžních her.

Máte-li tedy zájem, neváhejte. Přihlášky jsou stále k dispozici na vrátnici DDM.

Kroužek bude ve školním roce 2014/15 probíhat každé pondělí od 16:00 do 18:00 hod. První schůzka proběhne 19.9.2014

Vedoucím kroužku je Adam Bura