VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Brouci (Coleoptera)

Brouci jsou jednou z nejvíce rozrůzněných skupin hmyzu. Na světě jich prozatím bylo popsáno více než 400 000 druhů a další zcela jistě přibydou. V současné době jsou rozdělováni do více než 160 čeledí. Je jich takové množství druhů, že to zabírá asi 40% všech druhů hmyzu, a dokonce přibližně 20% všech živočišných druhů. V ČR jich bylo objeveno asi 6000 druhů ze 110 čeledí.

Rozrůzněni jsou samozřejmě také ve velikosti. Najdeme druhy ne větší než čtvrt milimetru, ale i druhy o velikosti až 20 cm. Oním největším broukem na světě je titán obrovský (Titanus giganteus) z pralesů Jižní Ameriky, který i s tykadly měří 21-22 cm. V ČR je pak největší roháč obecný (Lucanus cervus), s délkou 7 cm. Znak, kterým se liší od jiných skupin hmyzu jsou, stejně jako u jiných skupin, jejich křídla. Jejich první pár je vyztužen chitinem a přeměnil se v trvdé krovky chránící předohruď a samotná blanitá křídla, která jsou v klidu složená pod krovkami. Křídla mohou také druhotně chybět. Předohruď je zvětšená, a poměrně pohyblivá, zadohruď je většinou pevně spojena se zadečkem a překryta krovkami. Zajímavá a tvarově různorodá jsou i jejich tykadla, která jsou vždy článkovaná. Ústní ústrojí je zpravidla kousací.

Proměna u brouků je dokonalá. To znamená, že jejich vývoj probíhá od vajíčka, přes larvu zcela odlišnou od dospělce, ke kukli až k samotnému dospělci. Larvy brouků mají zřetelně odlišenou hlavu a nohy od jinak velice měkkého těla. Často dorůstají větší velikosti než samotní dospělí brouci. Většina brouků pouze naklade vajíčka na místo, kde bude mít larva dostatek potravy a dále se o larvy nestará. Někteří, např. hrobařík obecný (Nicrophorus vespillo) larvám staví úkryt a nosí jim potravu. Kukla je pak nepohyblivá a larva se v ní mění v dospělce. U některých druhů je také výrazná pohlavní dvojtvárnost - samec se na první pohled liší od samice.

Co se týče potravy, tak se přizpůsobili prakticky všem možnostem naší planety. Najdeme mezi němi predátory, parazity, saprofágy (rozkladače). koprofágy (pojídače výkalů), mrchožrouty i býložrouty.

Taktéž co se týče výskytu tak přizpůsobili všem podmínkám a kromě polárních oblastí a mořských prostředí je najdeme prakticky všude. I u nás žijí dobře známé, jak druhy suchozemské, tak i vodní.

Druhy chované v DDM Orlová:

  • Zlatohlávek (Pachnoda thoracica)

Zástupce velmi rozsáhlého rodu zlatohlávků, který čítá až 115 druhů. Většina z nich pochází z Afriky. Typickou barvou tohoto rodu je žlutá, oranžová, černá a hnědá. Druh P.thoracica pochází z Jemenu.

 
 
  • Zlatohlávek (Dicronorhina derbyana layardi)

Jedná se o krásného, 4-5cm velkého zlatohlávka. V rámci svého rodu Dicronorhina se jedná o nejmenší druh. Zajímavý je na něm především kovový lesk jeho těla. Pochází z Afriky, konkrétně z Keni, Tanzánie, Namibie, Zimbabwe a Jihoafrické republiky. Larvy, jejichž vývoj trvá 8-9 měsíců se živí spadaným rostlinným materiálem, zatímco dospělci, žijící 3-4 měsíce se živí nektarem a pryskyřicí.

  • Zlatohlávek (Cyprolais hornimanni)

Krásný druh afrického zlatohlávka dorůstající délky 3-3,5cm. Obývá africké státy Kamerun, Uganda, Súdán, Kongo, Zaire a další


photo: Renné Dus