VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

- Halančíkovci (Cyprinodontiformes)

Řád halančíkovců zahrnuje většinou malé, živé paprskoploutvé ryby. Mnoho z nich jsou populární akvarijní ryby, například živorodky, mečovky nebo halančíci. Jsou blízce příbuzní s řádem gavůnů (Atheriniformes). Jsou známí schopností osídlit i ty nejnepříjemnější biotopy jako jsou např. slané nebo horké prameny, vody se špatnou kvalitou nebo izolovaná místa kde jiné druhy ryb nežijí. Jsou typickými všežravci. Jsou to malé až středně velké ryby s malými ústy, velkými oky, jedinou hřbetní ploutví a zakulacenou ocasní ploutví. Největším druhem je halančík dowův (Anables dowi) dorůstající 34 cm, zatímco nejmenším je živorodka trpasličí (Heterandia formosa) o celkové délce dospělého jedince 8 mm. Velmi častá je u nich živorodost nebo vejcoživorodost.

Druhy chované v DDM Orlová:

  • Živorodka duhová (Poecila reticulata)

Asi nejznámější a nejpopulárnější pokojová rybka vůbec. Mezi veřejností je známa především pod názvem paví očko. Dorůstá délky 3-6 cm. Obývá především sladké vody jihoamerických států Venezuela, Barbados, Trinidad a Tobago, Brazílie a Guyana. Byla však zavlečena na spoustu míst po celém světě. V Jižní Americe je to jedna z nejhojnějších ryb. Vyskytuje se zde v teplých brakických i sladkých vodách. Samice je březí cca 4 týdny, a poté v noci porodí 20-30 mláďat, v závislosti na stáří a velikosti samice.