VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Kudlanky (Mantodea)

Kudlanky (Mantodea) jsou řádem hmyzu zahrnující až 2400 uznávaných druhů v 430 rodech a 15 čeledích. Jsou rozšířeny po celém světě v mírném až tropickém pásmu. Nejpočetnější čeledí je čeleď kudlankovití (Mantidae), do které patří i nejznámější kudlanka nábožná (Mantis religiosa) žijící i v ČR.
Nejbližšími příbuznými kudlanek jsou termiti a švábi, se kterými sdílejí několik společných znaků. Jejich příbuznost s jiným hmyzem však byla dlouho diskutována. Byly už například řazeny mezi rovnokřídlé (Orthoptera), spolu se šváby a cvrčkovci. 
Pro kudlanky nejtypičtější jsou 2 přední loupeživé nohy s trny, se kterými loví. U většiny hmyzu, stejně jako u kudlanek, jsou čtyři kráčivé končetiny u nichž tvoří kyčel a chocholík (výstupek v zadní části stehna, lat.trochanter) pouze nenápadnou bázi nohy. U loupeživých noh kudlanek je však tato báze stejně dlouhá jako celé stehno, které je nejvíce otrněné (viz. obrázek).

Kudlanky mají velice různorodá křídla. Mohou být dlouhokřídlé, krátkokřídlé, křídla mohou být i zakrnělá či zcela chybět. Pokud jsou okřídlené mají 2 páry křídel : vnější křídla, zvaná tegmina, jsou většinou úzká, neprůhledná a kožovitá, a jejich funkcí je kamufláž a ochrana 2.páru křídel. Ta jsou mnohem křehčí, širší a průhledná. Jsou určena především k letu, ačkoli mnoho krátkokřídlých druhů je s nimi schopno vykonat jen velice krátké a slabé "plachtění" a druhy se zakrnělými křídly létat samozřejmě nedokáží.
Všechny kudlanky jsou čistě predátoři. Jejich hlavní složku potravy tvoří hmyz, ale velké druhy dokáží ulovit a pozřít i malé štíry, ještěrky, žáby, ptáky, hady, ryby a dokonce i hlodavce.
Většina kudlanek loví ze zálohy a svou kořist překvapí. Jsou dobře maskované a čekají dokonale bez hnutí dokud se k nim kořist nepřiblíží. Velká část z nich, hlavně druhy žijící na zemi a kůře dřevin, ale po spatření svou kořist i pronásleduje. Při přibližení kořisti po ní kudlanka neuvěřitelně rychle vymrští loupeživé nohy. Pokud kořist při chycení nezemře, kudlanka na nic nečeká a požírá ji hned za živa na kterékoli části těla. Pokud však zemře, začne kudlanka požírat nejprve hlavu, a poté po částech i tělo oběti.

Druhy chované v DDM Orlová:

  • Dočasně nechováme žádného zástupce kudlanek