VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Mnohonožky (Diplopoda)

Mnohonožky jsou zajímaví bezobratlí, kteří se přizpůsobili životu doslova na zemi. Mají rády vlhko a často žijí pod kameny, spadaným listím, větvemi či kořeny. V lesích tak plní úlohu rozkladačů - rozkládají právě zmíněné listy, mrtvé rostliny, spadané plody a občas i mrtvého živočicha.
Jejich tělo je dlouhé, housenkovité. Na průřezu má buďto tvar kruhovitý (mnohonožky) nebo půlkruhovitý (svinule). Při nebezpečí se stáčejí - svinule do kuličky, mnohonožky do spirály. Kutikula (vnější schránka) je tvořena chitinem a navíc je zpevněna vápenatými solemi, takže jsou mnohonožky opravdu "tvrdé".
Tělo je děleno na hlavu a trup. Hlava je většinou kulovitá s horním pyskem překrývajícím kusadla. Na hlavě mají jeden pár tykadel a jednoduché oči,
Lidé si často pletou mnohonožky a stonožky. V čem je tedy rozdíl? Mnohonožky mají na téměř všech článcích 2 páry nohou - tedy 4 nohy (2 levé a 2 pravé) na každém článku. Stonožky mají nohou méně, na každém článku pouze dvě. No a velký rozdíl je také v jejich způsobu života. Mnohonožky jsou klidní, pomalí živočichové, kteří se živí zbytky rostlin. Naopak stonožky jsou velice aktivní a kousavé, jsou dravé a loví jiné živočichy. Mnoho z nich je také jedovatých.


Druhy chované v DDM Orlová :

  • Dočasně nechováme žádného zástupce mnohonožek