VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Myomorpha

Tento podřád hlodavců se v češtině nazývá myšovci. Sdružuje až 7 čeledí hlodavců různé velikosti a vzhledu a až 1137 druhů, což činí až 1/4 všech savčích druhů vůbec. Nejznámější zástupci této skupiny jsou myši, potkani, křečci, pískomilové, lumíci a hraboši. Jejich společným znakem je struktura čelisti a stoliček. Jejich mediální i laterální žvýkací svaly.míří dopředu, což je výborná adaptace ke hlodání. Jejich mediální žvýkací sval prochází přes oční důlek, což je mezi savci unikátní. Vyskytují se na všech světadílech s výjimoku Antarktidy a obývají prakticky všechna možná životní prostředí. Většina z nich jsou noční živočichové živící se semeny.

Calomyscidae
Tato čeleď nemá prozatím v češtině své jméno. Výstižné je anglické pojmenování mouse-like hamster, což by se dalo přeložit jako křeček podobný myši.  Kdysi byli pro svůj tvar stoliček ke křečkům opravdu řazeni, ale postrádají lícní torby a tukové žlázy na bocích. Jejich nejbližšími přibuznými jsou zástupci fosilní čeledi Cricetodontidae. Jedná se tedy o malou skupinu hlodavců obývající Sýrii, Azerbajdžán, Írán, Turkmenistán, Afghánistán a Pakistán. Zde obývá skalnatá a polohorská místa v pouštních oblastech.