VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Předškoláček v říši zvířat

Hravou formou se děti budou připravovat na vstup do 1.třídy. Formou hravých aktivit si děti budou osvojovat barevné představy, pravolevou orientaci, předmatematické představy, posilování a sportování, procvičování jemné motoriky a uvolňování ruky, cvičení na balančních míčích a především rozvoj citlivosti ve vztahu k živým bytostem a přírodě obecně. Malování, počítání a logické hry si děti vyzkouší i na nové multimediální tabuli. Na konci školního roku nás čeká výlet do jedné z našich zoologických zahrad.
Kroužek se bude konat každou středu od 14:00 do 16:15. Sraz vždy u šantny, případně mohou rodiče děti přivést až do učebny. S sebou přezuvky, pití, případně svačinu.
První schůzka proběhne ve středu, 2.října.
Vedoucím kroužku je pedagožka MŠ