VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Rovnokřídlí (Orthoptera)

Rovnokřídlí jsou řádem hmyzu s proměnou nedokonalou. Mezi nejznámější zástupce patří sarančata, kobylky a cvrčci. Typická je pro ně tvorba zvuku, tzv. stridulace, lidově nazývaná cvrkání. To je vytvářeno několika způsoby. Buďto třením křídel jedno o druhé nebo o nohy, další možností je tření nohou o sebe. "Ucho" mají také umístěno různě. U cvrčků, krtonožek a kobylek je umístěno na přední části "stehna". U sarančat, v širším slova smyslu, je pak umístěno na 1. zadečkovém článku.
Většinou mají cylindrické tělo se zadními nohami uzpůsobenými ke skákání. Ústní ústrojí je kousací, výrazné je také velké složené oko. Tykadla jsou různě dlouhá.
Mají dva páry křídel, která jsou v klidu složena na zadečku. Přední křídla jsou uzší a u báze více zesílená. Zadní křídlo je více membránovité s výraznými rovnými, a kříženými "žilkami".
Jejich hlavním dorozumívacím prostředkem je zvuk, který je velice výrazný a u jednotlivých druhů se samozřejmě liší. Po páření klade většina druhů vejce na zem nebo na rostliny. Mláďata přípomínají dospělé, ale chybí jim křídla a samozřejmě jsou menší. Často se také výrazně odlišují barvou. Kuklu samozřejmě netvoří. mláďata se pouze několikrát svlékají, a po každé svlečce jsou větší, a mívají jinou barvu. Jednotlivým úsekům mezi svleky se říká instary. Počet instarů je u různých druhů rozlišný a záleží také na dostupnosti potravy a počasí.

Hlava kobylky z čeledi Proscopiidae

     Kobylka Teratodus monticollis

Druhy chované v DDM Orlová:

  • Koník skleníkový (Diestrammena asynamora)

Původně se vyskytoval ve východní Asii. Dnes je díky lidem rozšířen v téměř všech větších sklenících celého světa. Dospělec dorůstá velikosti 15-18 mm, výrazná jsou tykadla, která jsou delší než celé tělo. Typická je také absence křídel. Samice klade do vlhké půdy až 400 vajec. Živí se všežravě, podobně jako cvrček, ale je více zaměřený na živočišnou složku a častý je u něj kanibalismus. Většina ostatních zástupců jeho čeledi koníkovitých (Rhaphidophoridae) obývá především jeskyně, a jsou tak v angličtině nazýváni jako tzv. jeskynní cvrčci - "cave crickets".


foto: Josef Dvořák