VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Sumci (Siluriformes)

Sumcovití jsou řádem ryb, do kterého náleží přes 2700 druhů. Jejich nejbližšími příbuznými jsou máloostní a trnobřiší (viz výše). Obývají vody především tropického a mírného pásma. Většina jich je sladkovodních, ale najdeme i druhy, které dokáží žít ve slaných nebo brakických vodách. Měří od pár milimetrů, jako sumci z čeledi Aspredinidae, až po několik metrů, jako náš sumec velký (Silurus glanis). Jejich tělo nepokrývají žádné šupiny. Tělo je buďto holé a pokryté slizem nebo je kryto kostěným krunýřem. Ten může být tvořen po stranách těla dvěma řadami taškovitě se překrývajícíh štítků - pancéřníčci. Nebo je kryto krunýřem z tenkých destiček - krunýřovci. Ale i sumci s holým tělem mají alespoň hlavu krytou kostěným štítem. Mnozí sumci mají tukovou ploutvičku. Většina má také tvrdé hřbetní a prsní trny. Ty pomáhají zaklínit se sumcům mezi kameny a kořeny a navíc odrazují jejich nepřátele. Při útoku na sumce je tak můžou poranit. Poraněný predátor, či jiný protivník, tak může i umřít. Buďto nepřímo - rána se zanítí kožním slizem, nebo i přímo - do rány je trnem vpraven jed (pakeřičkovcovití). Typickým znakem sumců jsou různě dlouhé vousky okolo ústního otvoru. Ty slouží jako hmatový a chuťový orgán.  U sumců kteří žijí ve vodách chudých na kyslík, nebo ve vodách často vysychajících se vyvinuly různé adaptace na příjem kyslíku ze vzduchu. Tak například sumci z čeledi keříčkovcovitých mají vyvinuty přídavné keříčkovité orgány, sumce čeledi pakeříčkovcovitých zase charakterizují vakovité trubice a pancéřníčci, a někteří krunýřovci, mají modifikovanou sliznici střeva.  Jsou to obvykle dravé, samotářsky žijící ryby. Zdržuji se převážně u dna, kde v noci hledají potravu, kde v bahně hledají bezobratlé, rybí potěr a menší ryby. Příležitostně se živí i rostlinnou stravou a detritem.

Druhy chované v DDM Orlová: