VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Švábi (Blattodea)

Švábi jsou starobylou skupinou hmyzu. Za 350 miliónů let svou podobu prakticky nezměnili, což také dokazuje jejich úspěšnost, Na světě jich existuje přes 4500 druhů. V ČR je jich původních 5. Jsou velice úspěšní v obsazování nových území a na světě se cizokrajné druhy rozšiřují především lodní dopravou. Asi 30 z nich se přizpůsobilo na život v blízkosti člověka - 4 jsou pak významnými "škůdci" člověka.
Na stavbě těla švábů je nejzajímavější štítek kryjící hlavu a předohruď a pak 2 článkované štětiny na konci zadečku. Hlava je tedy umístěna pod štítkem a její ústní ústrojí směřuje dolů. Seshora tak hlava není, až na tykadla, vůbec vidět.
Vyskytují se na celém světě, největší počet druhů najdeme v tropech. Zde všude jsou typickými všežravci rozkládajícími rostlinné a živočišné "zbytky". Najdeme zde však samozřejmě i vyjímky, a tak se někteří živí pouze tekutou stravou a jiní loví drobný hmyz, Velikostí jsou taktéž silně rozrůzněni, od druhů měřících 5 mm až po 10 centimetrové druhy.
Vůči životním podmínkám jsou (většinou) velice odolní. Vydrří až měsíc bez vody, tři měsíce bez potravy a bylo také zjištěno, že snesou vysoké dávky radioaktivního záření, které by jiné živočichy již zahubily. A právě díky tomu všemu dohromady jsou tak úspěšní.

 

Druhy chované v DDM Orlová:

  • Šváb turkistánský (Shelfordella tartata)

Poměrně malý druh švába, měří okolo 22-28 cm. Obývá širokou oblast zahrnující střední Asii a severovýchodní Afriku. Zavlečen byl do U.S.A.. Je u něj vyvinutá silná pohlavní dvojtvárnost. Samice je tmavě hnědá bez křídel. Samec je naopak okřídlený a je rezavě zbarvený.

  • Šváb šedý (Nauphoeta cinerea)

Šrroce rozšířený druh švába, který dnes díky člověku obývá prakticky celý svět. Jsou jedním z nejčastěji chovaných švábů jako živé krmivo pro jiné živočichy. Pokud z chovu utečou, dokáží v krátké době zamořit budovu, a boj s nimi je dosti obtížný. Částí jejich úspěchu je "živorodost", kdy samice přivádí na svět až 40 nymf. Ty se od dospělých jedinců liší především absencí křídel a menší velikostí. V dospělosti jsou okřídlená obě pohlaví.

  • Šváb velkokřídlý (Archimandrita tesselata)

Velký a robustní druh švába dorůstající délky až 55-70 mm. Samice bývají větší a také širší. Vyskytuje se v Střední a Jižní Americe. Ačkoli nepatří mezi nejdelší šváby, svou šířkou a hmotností se řadí mezi největší šváby vůbec. Pro svou velikost také patří mezi nelétavé druhy, ikdyž jsou u něj křídla plně vyvinuta.

  • Šváb (Blaberus discoidalis)

Tento druh švába bohužel stále nemá své české jméno. Z angličtiny by se jeho jméno dalo přeložit jako šváb diskoidní nebo falešný šváb smrtihlav. I přesto, že není velice podobný blízce příbuznému švábu smrtihlavovi (B.craniifer). Obývá Střední Ameriku a Mexiko. Dorůstá velikosti 35-45 mm. Také se řadí mezi nelétavé druhy.

 

  • Šváb obrovský (Blaberus giganteus)

Vyskytuje se v Střední a Jižní Americe. Zavlečen byl do západní Indie. Dorůstá do délky 72-90 mm a je tedy jedním z největších švábů vůbec. Samice jsou dosti těžké a létat neumějí. Samci jsou lehčí a tak létat dovedou. I tak je ale let omezen spíše na skoky.

 

  • Šváb argentinský (Blaptica dubia)

Jedná se o další středo a jihoamerický druh, který se vyskytuje skrze celou tuto oblast. České pojmenování dostal podle státu Argentína, anglické pak podle Fran.Guyany. Dorůstá do délky 42-50 mm. U tohoto druhu lze velice snadno rozeznat pohlaví. Samci mají plně vyvinutá křídla. Samicím po nich zbyly jen "pahýlky". Také patří mezi nelétavé druhy.

 

  • Šváb zelený (Panchlora nivea)

Je malý druh švába, dorůstající 12 (samci)-24 (samice) mm. Vyskytuje se na Kubě, v Karibiku a na východním pobřeží U.S.A. od Floridy po Texas a dále severně až do Charlestonu a Jižní Karolíny. V těchto místech vyhledává tropické a subtropické lokality. Jedná se hlavně o noční druh, který v přírodě nalétává, podobně jako u nás "můry" na noční osvětlení. Mezi ostatními je zajímavý jednak živorodostí a pak tím, že přijímá jen tekutou potravu. S tuhou potravou se nevyrovná a tak přijímá jen nektar nebo silně zralé ovoce.