facebook Klub Kudy Kam

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE NA DDM

Po 28 letech provozu dojde v následném období k celkové rekonstrukci elektroinstalace na DDM Orlová za plného provozu.
Tato rekonstrukce byla už velmi nutná, často docházelo k poruchám, které výrazně olivňovaly provoz zařízení.
Jsme rádi za to, že město Orlová našlo finance na tuto nákladnou akci, která zkvalitní podmínky provozu DDM Orlová.
Věříme, že na rekonstrukci naváže plynule i rekonstrukce vzduchotechniky  a dále pak komplexní výměna oken, zateplení budovy a další.
Věříme, že děti našich kroužků, jejich rodiče a veřejnost pochopí potřebnost této akce a budou mít porozumění při nutných přesunech kroužků do jiných prostor v rámci budovy DDM a Klubu Spirála.

xnxx porn