VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

TÁBORY 2020


ORGANIZACE LETNÍCH TÁBORŮ 2020


Dům dětí a mládeže v Orlové sděluje, že z důvodu zajištění ochrany zdraví účastníků pobytových táborů a s ohledem na obtížnost predikce epidemiologické situace v období letních prázdnin
nebude organizován pobytový letní tábor:

  • 19.7. – 25.7.2020       Hotel Kamzík Malá Morávka

Důvodem zrušení je naplnění podmínek Hygienicko-protiepidemických opatření stanových pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Především se jedná o vytvoření homogenních skupin, které se nemůžou prolínat při činnosti, stravování apod. 
V hotelích a penziónech nejsme toto schopni zajistit, jelikož se jedná o velká rekreační zařízení, která budou využívána dalšími rekreanty.
Nově budeme požadovat Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci ne starší 1 roku.
Rodiče zrušených pobytových táborů budou osloveni a bude jim nabídnuta možnost účasti na příměstském táboře ve stejném termínu. Rovněž žádáme rodiče o vyřešení vrátky za tábor, popř. převodu finanční částky na jiný tábor (toto vyřešíte s p.Kněžíkovou, která Vás bude kontaktovat).

Příměstské tábory se konají beze změn. Proto žádáme rodiče o urychlené odevzdání přihlášek, zaplacení záloh, popřípadě celé částky táboru.
Upozorňujeme, že může dojít ke změně programu především v oblasti pořádání výletů (zájezdový autobus – ne veřejná hromadná doprava, výlety do přírody…), dále pak děti budou nosit roušky (zajisti rodiče, včetně sáčku pro odkládání roušek) dle pokynu vedoucích (cesta na oběd, autobus, prostory mimo tábor…), nutné označení pitné láhve, apod. Další pokyny Vám budou předány před nástupem na tábor dle aktuální epidemiologické situace.
Dětem bude denně při nástupu na příměstský tábor měřena teplota a při zvýšené teplotě, popřípadě jiných známkách onemocnění má pořadatel povinnost dítě z táboru ze zdravotních důvodů vyloučit a předat zpět zákonným zástupcům.
Více informací Vám podají vedoucí příměstských táborů.
 
21.5.2020
 
Mgr.Jana Šertlerová, ředitelka DDM Orlová


TÁBORY 2020

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - BAREVNÉ PRÁZDNINY VIII.

TERMÍN: 13.7. - 17.7.2020

PŘIHLÁŠKY NA VRÁTNICI DDM ORLOVÁ OD 14.1.2020.
POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROGRAMU.
 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - ZÁBAVNÉ LÉTO - TK TBC

TERMÍN: 20.7. - 24.7.2020

PŘIHLÁŠKY NA VRÁTNICI DDM ORLOVÁ OD 21.5.2020.
POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROGRAMU.

 


PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ TÁBOR TK TO BE CONTINUED


(TÁBOR URČEN POUZE PRO ČLENY TK TO BE CONTINUED. V POLEDNÍCH HODINÁCH BUDOU PROBÍHAT TANEČNÍ WORKSHOPY, ODPOLEDNE PAK VÝLETY ZOO OSTRAVA, BAZÉN ORLOVÁ, HOP JUMP ARÉNA, SVĚT TECHNIKY  ATD. )

TERMÍN: 10.8. - 14.8.2020

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROGRAMU.