VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

TK JOY

Sponzoři

WM BAU Tomáš Wojaczek
- finanční dar byl použit na dopravu a odměny na tábor Kunčice pod Ondřejníkem 2016

TorStav s.r.o.
- finanční dar byl použit na rekvizity a kulisy v roce 2018/2019


SPONZORSKÝ DAR ZE STRANY RODIČŮ DĚTÍ
- finanční dar byl použit na rekvizity a kulisy v roce 2020

 

Úspěchy ze soutěží

2018/2019
 

CZECH DANCE MASTERS BRNO - 7.10.2018
8. místo duo Viktorie Sobociková a Pavlína Pálešová

CZECH DANCE MASTERS BRNO - 4.11.2018
6. místo duo Viktorie Sobociková a Pavlína Pálešová

CZECH DANCE MASTERS BRNO - 11.11.2018

Všeobecné informace 2020/2021

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE

TANEČNÍ KLUB JOY, DDM ORLOVÁ 
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
 
TERMÍN ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO:

Taneční soutěže 2020

CHOREOGRAFIE:

SOUTĚŽE FORMACÍ PODZIM 2020 SE RUŠÍ

 

Aktuální informace

Vážení rodiče, vážené děti,

Kontakty

KATEŘINA ŠOSTOKOVÁ 
- HLAVNÍ VEDOUCÍ TK JOY
- Kontakt: 603 154 426
         sostokova@ddm-orlova.cz

ZÁSTUP PO DOBU MATEŘSKÉ DOVOLENÉ KATEŘINY ŠOSTOKOVÉ JE GABRIELA OŠELDOVÁ

TRENÉŘI:

KATEŘINA ŠOSTOKOVÁ
- soutěžní skupina Mini
- soutěžní skupina Děti