facebook Klub Kudy Kam

Přírodověda

Ploštice (Heteroptera)

Ploštice jsou řádem malého, středně velkého i velkého hmyzu (až 11 cm) s plochým tělem. Ústní ústrojí je bodavě sací, a směřuje dozadu pod tělo. Znakem který je odlišuje od jiných skupin hmyzu jsou jejich křídla. První popár je totiž přeměněn na tzv. polokrovky, ty jsou kožovité a směrem dozadu blanité.

- Halančíkovci (Cyprinodontiformes)

Řád halančíkovců zahrnuje většinou malé, živé paprskoploutvé ryby. Mnoho z nich jsou populární akvarijní ryby, například živorodky, mečovky nebo halančíci. Jsou blízce příbuzní s řádem gavůnů (Atheriniformes). Jsou známí schopností osídlit i ty nejnepříjemnější biotopy jako jsou např.

Cesta do pravěku

Soutěž pro žáky 5. tříd na téma vývoje živočichů v dobách dávno minulých. Součástí soutěže je i odborná přednáška.
Žáci mohou vyhrát literaturu na dané téma.

Švábi (Blattodea)

Švábi jsou starobylou skupinou hmyzu. Za 350 miliónů let svou podobu prakticky nezměnili, což také dokazuje jejich úspěšnost, Na světě jich existuje přes 4500 druhů. V ČR je jich původních 5. Jsou velice úspěšní v obsazování nových území a na světě se cizokrajné druhy rozšiřují především lodní dopravou. Asi 30 z nich se přizpůsobilo na život v blízkosti člověka - 4 jsou pak významnými "škůdci" člověka.

Strašilky (Phasmatodea)

Jsou řádem hmyzu s velice bizardním vzhledem, který obývá tropické a subtropické oblasti celého světa. Zde se vyskytují především ve vlhčích lesních oblastech. Nejvíce druhů obývá jihovýchodní Asii a Malajsii. Některé z nich obývají také teplejší oblasti mírného pásma. Například tedy žijí na Novém Zélandu nebo 2 druhy i v jižní Evropě.

Rakovci (Malacostraca)

Rakovci jsou všeobecně dobře známou skupinou korýšů. Patří mezi ně například svinule, stínky, rakové, krevety a krabi. Jejich tělo se skládá z 19-20 článků. Hlava obvykle srůstá s hrudí a tvoří tzv. hlavohruď. Ta je pak kryta tvrdým krunýřem - karapaxem. Ten je trvrdý díky chitinu a vápenatým destičkám, které jej zpěvňují.

Mnohonožky (Diplopoda)

Mnohonožky jsou zajímaví bezobratlí, kteří se přizpůsobili životu doslova na zemi. Mají rády vlhko a často žijí pod kameny, spadaným listím, větvemi či kořeny. V lesích tak plní úlohu rozkladačů - rozkládají právě zmíněné listy, mrtvé rostliny, spadané plody a občas i mrtvého živočicha.

Pavouci (Araneae)

Pavouci jsou dosti početnou skupinou bezobratlých, na celém světě jich existuje přibližně 40 000 druhů. Ač se to možná nezdá, tak jen v ČR jich najdeme přes 800.

Plži (Gastropoda)

Plži jsou bezobratlí živočichové z kmene měkkýšů. Vnější schránka chránící jejich tělo se nazývá ulita. Ta se skládá pouze z jednoho dílu a je jednostranně spirálně stočená.

Sumci (Siluriformes)

Sumcovití jsou řádem ryb, do kterého náleží přes 2700 druhů. Jejich nejbližšími příbuznými jsou máloostní a trnobřiší (viz výše). Obývají vody především tropického a mírného pásma. Většina jich je sladkovodních, ale najdeme i druhy, které dokáží žít ve slaných nebo brakických vodách.