facebook Klub Kudy Kam

Klub Spirála

Rozloučení s rokem 2010

poslední diskotéka tohoto roku....

Výlet za poznáním

VÝLET ZA POZNÁNÍM v sobotu a neděli  20. a 21.11.2010

viz příloha

výtvarný workshop

výtvarný workshop - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Střelecký kroužek

Co můžete v kroužku očekávat:

  • střelba ze vzduchovky na terče
  • zdokonalování se ve střelbě
  • střelecké pozice a střelba vleže, ve stoje a vkleče
  • správné zacházení se zbraněmi
  • účast na střeleckých soutěžích

schůzky jsou pravidelně v úterý od 17,00 - 19,00 hodin v klubovně klubu Spirála

Posilovna a základy sebeobrany

Kdo se přihlásí do kroužku POSILOVNA, obdrží individuální plán cvičení a může posilovnu navštěvovat od
pondělí -čtvrtek  v době od 16,00 - 18,00 hodin
v týdnu může odcvičit dvě hodiny ( dle výběru, v jeden den nebo rozdělit do dvou dnů)

zájemci vě věku od 12-18 let

Nabizíme:

Výtvarný kroužek - Kreativita dětí

pro všechny děti ve věku od 8 - 16 let

schůzky se konají v úterý a ve čtvrtek od 15,00 - 18,00 hodin
ve výtvarné nebo keramické dílně v klubu Spirála

práce s papírem, keramikou, přírodními materiály, textil, bižuterie.....

zápisné za pololetí činí 200,- Kč

vedoucí kroužku: Marie Prášilová
kontakt: 606 605 951

zaměstanci SPIRÁLY

facebook: Klub Spirála Orlová
https://www.facebook.com/pages/Klub-Spir%C3%A1la-Orlov%C3%A1/46093528734...

Sandra Šertlerová - pedagog volného času
s.sanny@centrum.cz
596 511 815

Silvie Tůmová - vedoucí Mateřského a rodinného centra Bejbáček
vivina@seznam.cz
603 858 512

xnxx porn