VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Technika v Orlové opět na vzestupu

TECHNIKA V ORLOVÉ OPĚT NA VZESTUPU Grant NADACE OKD v rámci programu PRO REGION Dům dětí a mládeže Orlová v době svého otevření disponoval různými druhy technických zájmových kroužků. Např. pracovaly u nás kroužky leteckých modelářů, auto modelářů, foto kroužky, rádio technické kroužky, apod. Postupem času došlo k útlumu těchto aktivit, zájem dětí byl stále menší. Ovšem v tomto období se technika dostává opět do popředí a kromě počítačových kroužků máme již kroužky robotiky. Právě v těchto dnech jsme získali dvě krásné nové učebny legorobotiky a 3D tiskáren. Jelikož jsme měli stále volné učebny vhodné pro technickou činnost, zrealizovali jsme projekt Nadace OKD TECHNIKA V ORLOVÉ OPĚT NA VZESTUPU. V rámci tohoto projektu jsme vybavili učebnu pro dřevo a kovo činnosti a budeme podporovat zručnost dětí i v oblasti kreativních dovedností. V rámci tohoto projektu jsme chtěli rovněž vybavit a zahájit činnost železničního modeláře, ale pro jeho finanční náročnost jsme toto nemohli zrealizovat. Technické činnosti budeme organizovat nejen pro naše zájmové kroužky, ale rovněž MŠ a ZŠ v oblasti působnosti města Orlové. Již v této době spolupracujeme s MŠ v rámci polytechnických dílniček MAP II. Touto cestou bych chtěla poděkovat NADACI OKD za dlouhodobou podporu aktivit DDM Orlová. Mgr.Jana Šertlerová, ředitelka DDM Orlová

xnxx porn