VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Aktuální informace

Vážení rodiče, vážené děti,

máme pro vás radostnou zprávu. Ministerstvo školství povolilo činnost DDM a to v takovém rozsahu, že se můžeme s dětmi setkávat venku v počtu 30+1 (tzn. 30 děti +1 trenér) a vevnitř 3+1 (tzn. 3 děti + 1 trenér).
Náplní tréninku budou kondiční cvičení, práce s koordinací, technika, základy disca a sportovní hry. Vše uzpusobíme dětem, které se tréninku účastní.
Touto formou bychom vás poprosily, abyste své dítě na trénink nahlásili a to z důvodu, že potřebujeme s trenéry vytvořit skupiny, udělat dětem výuku na míru a přizpůsobit tréninky vládním opatřením. Přihlásit své dítě můžete telefonicky u svého trenéra, nebo mu napsat zprávu.
Měsíční úplata za trénink činí 50,- Kč, kterou uhradíte na prvním tréninku přímo trenérovi.
Trénovat budeme v klubu Spirála (odloučené pracoviště DDM).
Děti musí mít každý týden potvrzení (čestné prohlášení!) o negativním výsledku na covid 19, které bude k dispozici na stránkách DDM (na této stránce úplně dole), či už vytisknuté na vrátnici DDM. Výjimku tvoří děti do 6 let, které prohlášení mít nemusí.
Rovněž upozorňujeme všechny, že tréninky venku proběhnou pouze za příznivého počasí. Veškeré informace a aktuální pokyny z MŠMT sledujeme a budeme vás o nich informovat na webových stránkách DDM ORLOVÁ a také na FB TK JOY.
Vaše trenérky!Aktuální informace!

TRÉNINKY:
BABY KATEGORIE: úterý 15:30-16:30 hodin (trenér Ingrid Galgaňáková)
DISCO C a DISCO B: úterý 16:30 - 17:30 hodin (trenér Ingrid Galgaňáková)
SOUTĚŽNÍ SKUPINA MINI a SOUTĚŽNÍ SKUPINA DĚTI: pondělí, středa 15:30 - 16:30 hodin (trenér Gabriela Ošeldová)
SOUTĚŽNÍ SKUPINA JUNIOŘI A HLAVNÍ KATEGORIE: pondělí, středa 16:30 - 17:30 hodin (trenér Gabriela Ošeldová)
Sraz bude vždy před DDM Orlová, všechny děti se s trenérkou následně přesunou na Spirálu (odloučené pracoviště DDM).
Prosíme, aby děti přišly už v tréninkovém oblečení, pokud je to možné a také aby přišly s dostatečným předstihem.
 


ZÁSTUP PO DOBU MATEŘSKÉ DOVOLENÉ HLAVNÍ VEDOUCÍ KATEŘINY ŠOSTOKOVÉ JE GABRIELA OŠELDOVÁ.
VEŠKERÉ KONTAKTY NA TRENÉRY NALEZNETE V ODKAZU KONTAKTY.

PřílohaVelikost
estné prohlášení covid.pdf227.38 KB