facebook Klub Kudy Kam

Kontakty

KATEŘINA ŠOSTOKOVÁ 
- HLAVNÍ VEDOUCÍ TK JOY
- Kontakt: 603 154 426
         k.wojaczkova@seznam.cz

TRENÉŘI:

KATEŘINA ŠOSTOKOVÁ
- soutěžní skupina Mini
- soutěžní skupina Děti
- soutěžní skupina Junioři
- hlavní kategorie
- senioři
- kondiční cvičení Mini
- kondiční cvičení Děti
- kondiční cvičení Junioři
- kondiční cvičení Hlavní

- 603 154 426
- k.wojaczkova@seznam.cz

INGRID GALGAŇÁKOVÁ
- Disco C
- Baby kategorie

- 731 053 226
- inkagal@seznam.cz

DENISA JERSAKOVÁ
- Disco B

- 604 910 846
- denisajersakova@seznam.cz

VERONIKA VOSTRÁ
- Mažoretky A
- Mažoretky B

- 734 456 491
- vostra.veronika@gmail.com

GABRIELA OŠELDOVÁ
- soutěžní skupina Děti
- soutěžní skupina Junioři
- hlavní kategorie