facebook Klub Kudy Kam

Všeobecné informace 2017/2018

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE

TANEČNÍ KLUB JOY, DDM ORLOVÁ 
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
 
TERMÍN ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO:
I. pololetí (září – prosinec) je nutné uhradit do 13. října 2017 u trenéra Vašeho dítěte
II. pololetí (leden – červen) je nutné uhradit do 19. ledna 2018 u trenéra Vašeho dítěte
 
- vyplněná přihláška se stává platnou po úhradě školného
- rodiče nemají povolený vstup do výuky
- sraz tanečníků je vždy 10 minut před zahájením výuky
- děti si nechají v šatně ve vestibulu DDM Orlová boty a bundy
- děti se převlékají v místnosti, kde probíhá trénink
- každý člen (tanečník) je povinen nosit odpovídající oblečení a vhodnou obuv
- další povinností tanečníka je mít upravené – stažené vlasy a mít s sebou plastovou láhev s pitím
- v průběhu školních prázdnin (podzimní, jarní, pololetní, velikonoční) a jiných státních svátků tréninky odpadají, pokud není předem ohlášena změna
- platba školného, soustředění, táborů, a dalších plateb spojených  s TK JOY
a) vystavena stvrzenka
b) podpisem stvrzujete úhradu na jmenném seznamu evidovaném v účetnictví DDM Orlová
- veškeré informace o akcích, zrušení nebo změně tréninku najdete na našich internetových stránkách www.ddmorlova.cz, v sekci TK JOY
 

Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě vystupovalo na akcích DDM Orlová, bude nutné zakoupit tanečním kostým. Celková cena kostýmu se bude odvíjet od použitých látek, návrhu, stylu formace a dané taneční skupiny.
Přibližná cena: 1000,- Kč.

Pokud se během prvního pololetí rozhodnete, že nechcete, aby Vaše dítě vystupovalo na TANEČNÍ AKADEMII, prosím neprodleně oznamte tuto skutečnost trenérovi či hlavnímu vedoucímu.
 
V případě, že se Vaše dítě rozhodne, že již nechce navštěvovat náš taneční klub, prosím oznamte tuto změnu telefonicky nebo osobně trenérce Vašeho dítěte či hlavní vedoucí TK Joy. Při ukončení docházky do zájmového útvaru je potřeba, aby zákonný zástupce odevzdal odhlášku. Odhlášku obdržíte u trenéra či na vrátnici DDM Orlová.
 
AKCE PRO VŠECHNY ČLENY  
TANEČNÍ AKADEMIE 
31.1.-1.2. 2018 pro školy, rodiče a veřejnost
(bližší informace dostanete začátkem ledna 2018)
 
TANEČNÍ AKADEMIE
30.5,31.5. a 1.6. 2018 pro rodiče a veřejnost  
(bližší informace dostanete v květnu 2018)
 

 
Další informace ohledně TK JOY DDM ORLOVÁ
WOJACZKOVÁ KATEŘINA
mobil 728 784 239, e-mail na adrese: k.wojaczkova@seznam.cz
www.ddmorlova.cz