VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Všeobecné informace 2020/2021

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE

TANEČNÍ KLUB JOY, DDM ORLOVÁ 
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
 
TERMÍN ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO:
I. pololetí (říjen – prosinec) je nutné uhradit do 16. října 2020 u trenéra Vašeho dítěte
II. pololetí (leden – květen) je nutné uhradit do 15. ledna 2021 u trenéra Vašeho dítěte
 
- vyplněná přihláška se stává platnou po úhradě školného
- rodiče nemají povolený vstup do výuky
 (vstup má povolen pouze 1 doprovodná osoba v baby kategorii - děti 3-5 let)
- sraz tanečníků je vždy 10 minut před zahájením výuky
- děti si nechají v šatně ve vestibulu DDM Orlová boty a bundy
- děti se převlékají v místnosti, kde probíhá trénink
- každý člen (tanečník) je povinen nosit odpovídající oblečení a vhodnou obuv 
- další povinností tanečníka je mít stažené vlasy a mít s sebou láhev s pitím
- v průběhu školních prázdnin (podzimní, jarní, pololetní, velikonoční) a jiných státních svátků tréninky odpadají, pokud není předem ohlášena změna
- platba školného, soustředění, táborů, a dalších plateb spojených  s TK JOY
a) vystavena stvrzenka
b) podpisem stvrzujete úhradu na jmenném seznamu evidovaném v účetnictví DDM Orlová
- veškeré informace o akcích, zrušení nebo změně tréninku najdete na našich internetových stránkách www.ddmorlova.cz, v sekci TK JOY
 

Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě vystupovalo na akcích DDM Orlová, bude nutné zakoupit tanečním kostým. Celková cena kostýmu se bude odvíjet od použitých látek, návrhu, stylu formace a dané taneční skupiny.
Přibližná cena: 1000,- Kč.

Pokud se během prvního pololetí rozhodnete, že nechcete, aby Vaše dítě vystupovalo na TANEČNÍ AKADEMII, prosím neprodleně oznamte tuto skutečnost trenérovi či hlavnímu vedoucímu.
 
V případě, že se Vaše dítě rozhodne, že již nechce navštěvovat náš taneční klub, prosím oznamte tuto změnu telefonicky nebo osobně trenérce Vašeho dítěte či hlavní vedoucí TK Joy. Při ukončení docházky do zájmového útvaru je potřeba, aby zákonný zástupce odevzdal odhlášku. Odhlášku obdržíte u trenéra či na vrátnici DDM Orlová.
 
AKCE PRO VŠECHNY ČLENY  
TANEČNÍ AKADEMIE 
leden 2021
(bližší informace dostanete začátkem ledna 2021)
 
TANEČNÍ AKADEMIE
květen 2021
(bližší informace dostanete v dubnu 2021)
 

 
Další informace ohledně TK JOY DDM ORLOVÁ
ŠOSTOKOVÁ KATEŘINA
mobil 603 154 426, e-mail na adrese: sostokova@ddm-orlova.cz
www.ddmorlova.cz