VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Trenéři

Baby kategorie 

Věk: 3 – 5 let
Trenér: THIELOVÁ KRISTÝNA

Mini kategorie (soutěžní skupina)

Věk: 4 – 7 let
Trenér: THIELOVÁ KRISTÝNA

Dětská kategorie A (soutěžní skupina)

Věk: 7 - 11 let
Trenér: ŠUREČKOVÁ DAGMAR

Dětská kategorie B (začátečníci / pokročilí)

Věk: 9 – 12 let
Trenér: FUSKOVÁ TEREZA

Dětská kategorie C (začátečníci / pokročilí)

Věk: 6 – 8 let
Trenér: FUSKOVÁ TEREZA

Juniorská kategorie A (soutěžní skupina)

Věk: 12 - 14 let
Trenér: PALUPOVÁ NIKOL, ŠUREČKOVÁ DAGMAR


Juniorská kategorie B (začátečníci / pokročilí)

Věk: 11 – 15 let
Trenér: THIELOVÁ KRISTÝNA

Hlavní kategorie  (soutěžní skupina)

Věk: 15 - 19 let
Trenér: PALUPOVÁ NIKOL, ŠUREČKOVÁ DAGMAR

 

Dospělí (soutěžní skupina)

Trenér: ŠUREČKOVÁ DAGMAR, ŠOSTOKOVÁ KATEŘINA


Kondiční cvičení - Dětská kategorie A

Trenér: ŠUREČKOVÁ DAGMAR

Kondiční cvičení - Juniorská kategorie A + Hlavní kat.

Trenér: FUSKOVÁ TEREZA