VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

KRÁSNÁ JE JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ

Turistická základna DDM Orlová v Krásné byla rekonstruována v 80-tých létech z malotřídní základní školy. Postupem času docházelo na budově jen k drobným opravám, které si vyžadovala údržba budovy.
K podstatným úpravám a modernizaci turistické základny v Krásné dochází až v posledních pěti letech. Za výrazné pomocí třech grantů Nadace OKD jsme získali prostředky na částečné vnitřní vybavení základny, rekonstrukci starého antukového hřiště na kvalitní hřiště s umělou trávou, obnovení stanové základny a v neposlední řadě to nejpodstatnější – mohli jsme vyřešit havarijní stav venkovního sociálního zařízení. Zásluhou firmy Dřevos p.Barocha z Dobré jsme zvládli rekonstruovat venkovní sociální zařízení ještě před zahájením letních prázdnin.
Granty, které nám pomohly byly „ Dětská rekreace ve zdravém prostředí Beskyd I, II“ a „Víceúčelové sportoviště ve zdravém prostředí Beskyd“. Velmi si ceníme, že Nadace OKD nám v rámci těchto projektů poskytla více jak 1.100 tisíc Kč.
Rovněž děkujeme Městu Orlová, která se finančně na všech projektech podílelo a  odbor školství MěÚ poskytuje dále finanční prostředky na další údržbu, kdy např.v tomto roce byly vyměněny částečně okna a vstupní dveře TZ, zakoupeno nové ložní prádlo, řešil se plot základny apod.
Zejména kvalitní sportoviště a úžasné nové sociální zařízení výrazně zvětšilo zájem o letní rekreaci dětí nejen z Orlové, ale i celého moravskoslezského regionu.
Turistická základna v Krásné je umístěna v nádherném prostředí Beskyd, kde je zdravý vzduch a věříme, že tam bude vyjíždět stále větší cílová skupina dětí a mládeže, pobývat v přírodě, sportovat o víkendech a prázdninách.
Zásluhou všech zúčastněných na realizacích grantů došlo ke značnému zvýšení úrovně dětské rekreace. I o tom svědčí vyjádření vedoucího SLPT Ostravica p.Radka Jakoba, který měl na TZ II.turnus letního táboru a v mailu nám napsal: „Byli jsme velice spokojeni, sociálky jak
„v hotelu“, vše funkční, stany, celty ok, přežili jsme i jednu dosti silnou bouřku“.
Ještě jednou děkujeme Nadaci OKD i Městu Orlová za podporu.
Mgr.Jana Šertlerová, ředitelka DDM Orlová