VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

TURISTICKÁ ZÁKLADNA V KRÁSNÉ, U MOHYLY PO ÚPRAVÁCH STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ

TURISTICKÁ ZÁKLADNA V KRÁSNÉ, U MOHYLY
PO ÚPRAVÁCH STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ

 
 

Do Krásné jsme poprvé jeli v roce 1978. Od roku 1976 byla vesnická škola rekonstruována pro potřeby letní dětské rekreace.
Postupem let byla nutná obnova a modernizace budovy základny. Byl vypracován projekt celkové opravy budovy i s vydáním stavebního povolení. Bohužel toto se neuskutečnilo. Akce se nevešla do programů a grantů vyhlašovaných v ROP Moravskoslezsko a ani v jiných programech.
Zájem organizací o využití turistické základny klesal. Proto vedení domu dětí a mládeže rozhodlo základnu modernizovat. Finančními partnery DDM se stala Nadace OKD a město Orlová.
A jak se základna změnila ?
Budova dostala nová okna v patře, kde jsou ložnice, vyměnily se vchodové dveře. Máme novou kuchyň a jídelnu, nový nábytek v ložnicích. Došlo k opravě starých kuchyňských kamen, pořídil se krb do herny. Rovněž v jedné ložnici je vyměněná dřevěná podlaha. Samozřejmě jsme obnovili lůžkoviny.
Ozdobou venkovních prostor je krásná dřevostavba, ve které se skrývá nové sociální zařízení. Již třetím rokem mohou děti využívat nové víceúčelové hřiště, pokryté umělou trávou.
Součástí obnovy byl i nákup 10 ks kompletně vybavených stanů. Stačili jsme i částečně vyměnit oplocení s příjezdovou bránou.
Zajistit celkovou vysokou úroveň dětské rekreace nám také umožnilo připojení TZ na obecní vodovod.
Organizace, pracující s dětmi z okolním měst a okresů mají o prázdninovou rekreaci na TZ velký zájem.
Proto jsme museli s předstihem rezervovat tři turnusy dětských táborů pro orlovské děti. Pro tyto turnusy jsme dětem zajistili velmi pestrou nabídku zážitkových programů. Plné sportu, turistiky, přírodovědy, her a zábavy. Mezi tyto tábory patří Tábor pro správné táborníky, Beskydský hejkal-přírodovědný tábor a zážitkový tábor Tajemství skřítků a strašidel.
Zásadně už neplatí, že jet do Krásné znamená chodit jen po horách.
Celá nabídka prázdninové rekreace DDM vyšla v Orlovských novinách č.4. Rovněž tuto nabídku najdete také na webových stránkách DDM www.ddmorlova.cz a www.facebook.com/ddmorlova
Závěrem bychom Vás chtěli ujistit, že naše nabídka je cenově velmi příznivá v porovnání s okolními domy dětí a agenturami zajišťujícími prázdninovou rekreaci děti a mládeže.
Upřímně se na Vaše děti těšíme.