VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Upozornění

UPOZORNĚNÍ

NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
Č. 26/2020 KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE
MKS OSTRAVA
BUDE OMEZEN PROVOZ DDM ORLOVÁ

PROVOZNÍ DOBA DDM ORLOVÁ
OD 5. ŘÍJNA DO 18. ŘÍJNA 2020
JE STANOVENA OD 7:00 DO 15:00 HODIN

SDĚLENÍ
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

NAŘIZUJE MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM
č.26/2020

Omezení provozu středisek volného času spočívající
v zákazu osobní přítomností dětí, žáků a studentů
a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání s účinností
ode dne 5.října 2020 do 18.října 2020.