VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Upozornění

UPOZORNĚNÍ

NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY ČR č. 1022
ZE DNE 12. ŘÍJNA 2020
BUDE DDM ORLOVÁ S ÚČINNOSTÍ
OD 14. ŘÍJNA DO 1. LISTOPADU 2020
(včetně)UZAVŘEN
PRO DĚTI, ŽÁKY, STUDENTY A JINÉ ÚČASTNÍKY
V OBLASTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ