VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Upozornění

UPOZORNĚNÍ

NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY ČR č. 1022
ZE DNE 12. ŘÍJNA 2020
BUDE DDM ORLOVÁ S ÚČINNOSTÍ
OD 14. ŘÍJNA DO 1. LISTOPADU 2020
(včetně)UZAVŘEN
PRO DĚTI, ŽÁKY, STUDENTY A JINÉ ÚČASTNÍKY
V OBLASTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Upozornění

UPOZORNĚNÍ

NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
Č. 26/2020 KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE
MKS OSTRAVA
BUDE OMEZEN PROVOZ DDM ORLOVÁ

PROVOZNÍ DOBA DDM ORLOVÁ
OD 5. ŘÍJNA DO 18. ŘÍJNA 2020
JE STANOVENA OD 7:00 DO 15:00 HODIN

SDĚLENÍ
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

NAŘIZUJE MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM
č.26/2020

Omezení provozu středisek volného času spočívající
v zákazu osobní přítomností dětí, žáků a studentů
a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání s účinností

INFORMACE K ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ A KURZŮ 2020/2021

INFORMACE K ZAHÁJENÍ
ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮA KURZŮ:

Přihlášky do kroužků a kurzů jsou k dispozici na recepci DDM a odevzdávají se tamtéž do 14.9.2020.

Taneční kluby a výtvarné kroužky zahájí zápis a to:
TK JOY a TK TBC od 1. do 10.9. od 14 do 17 hodin

Výtvarné aktivity od 1. do 11.9. od 15 do 17 hodin
Kroužky budou postupně zahajovány od 15.9., některé se otevřou na začátku října.

Sledujte informace o zahájení kroužků a kurzů na FC DDM, letácích, popřípadě budete o otevření kroužku informováni.

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2O2O / 2O21. 

VIDEO K ZÁPISU NALEZNETE POD TÍMTO ODKAZEM: 

https://www.youtube.com/watch?v=FLaGrzGXnn4&feature=youtu.be

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ORLOVÁ HLEDÁ VEDOUCÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ORLOVÁ
hledá vedoucí zájmových kroužků RYBÁŘSKÝ,  PŘEDŠKOLÁČEK V ŘÍŠI ZVÍŘAT (nejlépe učitelka MŠ),
ROBOTIKA (LEGO ROBOTIKA), TISKNEME VE 3D, VÝTVARNÝ KROUŽEK (možnost různých výtvarných technik).
Schůzky by probíhaly na DDM 1 až 2x týdně v odpoledních hodinách.

ZMĚNA V ORGANIZACI LETNÍCH TÁBORŮ 2020 !!!

ORGANIZACE LETNÍCH TÁBORŮ 2020
Dům dětí a mládeže v Orlové sděluje, že z důvodu zajištění ochrany zdraví účastníků pobytových táborů a s ohledem
na obtížnost predikce epidemiologické situace v období letních prázdnin
nebudou organizovány tyto pobytové letní tábory:

Letní tábory 2020

Letní tábory

DDM se plně připravuje na zahájení letních táborů.
Ke dni 15.5.2020 budeme vědět více.
Rodiče dostanou informace o dalších krocích.

xnxx porn