facebook Klub Kudy Kam

Víkend zimních radovánek

Oddělení TV pořádá pro děti a mládež od 6 do 15 let na TZ Krásná v termínu od 28. 1. do 30. 1. 2011 "víkend zimních radovánek".
Bližší informace najdete v příloze. Vezměte s sebou své kamarády a pojeďte s námi.

Nabídka kurzů a pohybových aktivit oddělení TV od ledna 2011

Zájmové kroužky pro děti začínají svou činnost již od 3. 1. 2011 dle rozvrhů ZÚ, který platí od září 2010 v nezměněné nabídce.
Přehled kurzů pro mládež a dospělé najdete v příloze tohoto článku, včetně podrobných informací, výše zápisného, místa
a hodiny konání příslušného kurzu.

Rozloučení s rokem 2010

poslední diskotéka tohoto roku....

Bavíme se navzájem

Bavíme se navzájem je zábavné dopoledne, ve kterém Vám představí své dovednosti žáci Speciální školy na Polní ulici v Orlové, žáci nestátního sanatoria DUHA a žáci speciální školy DUHA. V programu vystoupí také členové ZÚ DDM Orlová - TK KMIT, ZÚ aerobiku a divadlo Slunečník. Vstup volný.
Pořad se uskuteční 9. 12. v 9:30 hod. Informace: Lenka Vargová