facebook Klub Kudy Kam

DDM Orlová zapojen do MAP II - ORP ORLOVÁ.

Více infromací naleznete v přílohách.

Dům dětí a mládeže hledá externího pracovníka k vedení ZÚ DIVADLO

Dům dětí a mládeže Orlová hledá pro školní rok 2018/2019
externího pracovníka k vedení zájmového útvaru:
DIVADLO.
Jedná se o odpolední výuku dětí v rozsahu cca 3 hodin týdně.
Bližší informace sdělí ředitelka
DDM Mgr.Jana Šertlerová na tel.čísle 731479177.

Přírodovědné kroužky na DDM Orlová

Nový školní rok, a v něm opět velká porce ze života zvířat!