facebook Klub Kudy Kam

Fotografie - POHÁDKOVÝ VÍKEND 25. 5. - 27.5. 2018

https://sanchodance.rajce.idnes.cz/POHADKOVY_VIKEND_25.5._-_27.5._2018/

 

Fotografie také na Facebooku : DDM Orlová, Víkendové pobyty a letní tábory, Klub Spirála

VIDEA - FACEBOOK - víkendové pobyty a letní tábory,

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ CELOMĚSTSKÉHO DNE DĚTÍ 2018

Oznamujeme změnu místa konání CELOMĚSTSKÉHO DNE DĚTÍ. Akce se bude konat před Domem dětí a mládeže.

Dům dětí a mládeže hledá externího pracovníka k vedení ZÚ DIVADLO

Dům dětí a mládeže Orlová hledá pro školní rok 2018/2019 externího pracovníka s ped.vzděláním k vedení zájmového útvaru - DIVADLO. Jedná se o odpolední výuku dětí v rozsahu cca 3 hodin týdně.

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE NA DDM

Po 28 letech provozu dojde v následném období k celkové rekonstrukci elektroinstalace na DDM Orlová za plného provozu.
Tato rekonstrukce byla už velmi nutná, často docházelo k poruchám, které výrazně olivňovaly provoz zařízení.
Jsme rádi za to, že město Orlová našlo finance na tuto nákladnou akci, která zkvalitní podmínky provozu DDM Orlová.

Nabídka letních táborů 2018

V příloze naleznete kompletní nabídku pobytových i příměstských letních táborů pro rok 2018.

Příměstský tábor o jarních prázdninách

Ve dnech 5. 2. až 9. 2. 2018 pořádáme příměstský tábor (v rámci jarních prázdnin). Tábor probíhá od pondělka do pátku v prostorách Spirály, program zajištěn od 8:00 do 16:00 hod a je vhodný pro školní děti od 7 do 12 let. Přihlášky obdržíte na recepci DDM Orlová.

Nabídka kroužků pro dětí a mládež leden - květen 2018

V příloze zasílám informace o kroužcích pro děti a mládež na oddělení TV na období leden - květen 2018. Noví zájemci se již mohou hlásit prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky, kterou obdržíte na recepci DDM Orlová.
Lenka Vargová