VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Dům dětí a mládeže hledá externího pracovníka k vedení ZÚ DIVADLO

Dům dětí a mládeže Orlová hledá pro školní rok 2018/2019
externího pracovníka k vedení zájmového útvaru:
DIVADLO.
Jedná se o odpolední výuku dětí v rozsahu cca 3 hodin týdně.
Bližší informace sdělí ředitelka
DDM Mgr.Jana Šertlerová na tel.čísle 731479177.

Přírodovědné kroužky na DDM Orlová

Nový školní rok, a v něm opět velká porce ze života zvířat!

Dětská kavárnička

Navštěvujte s námi oblíbený kroužek "Dětská kavárnička" i ve školním roce 2018/19! Těší se na Vás Milada Ptáková!