VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Uzavření DDM Orlová

UZAVŘENÍ DDM ORLOVÁ
Na základě opatření proti šíření koronaviru schválených MŠMT ze dne 23.12.2020 bude DDM, včetně Klubu Spirála uzavřen pro děti, mládež i dospělé do 10.1.2021.
Věříme, že situace se bude zlepšovat, abychom se mohli již brzy setkávat s dětmi v kroužcích, na akcích jako v minulých létech.
Takže všem přejeme hlavně zdraví a těšíme se na Vás !