VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

ZÁKLADNÍ INFORMACE 2020 - 2021

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ČLENY 

TANEČNÍ KLUB TO BE CONTINUED DDM ORLOVÁ
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
 
 
TERMÍN ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO:
I. pololetí (říjen – prosinec) je nutné zaplatit do 15. října 2020 u trenéra Vašeho dítěte
II. pololetí (leden – květen) je nutné zaplatit do 18. ledna 2021 u trenéra Vašeho dítěte
 
- vyplněná přihláška se stává platnou po úhradě školného
- rodiče nemají povolený vstup do výuky
- sraz tanečníků je vždy 10 minut před zahájením výuky
- děti si nechají v šatně ve vestibulu DDM Orlová boty a bundy
- děti se převlékají v místnosti, kde probíhá trénink
- každý člen je povinen nosit odpovídající oblečení a vhodnou obuv (s čistou podrážkou)
- další povinností tanečníka je mít stažené vlasy a mít s sebou láhev s pitím
- v průběhu školních prázdnin (podzimní, jarní, pololetní, velikonoční) a jiných státních svátků tréninky neprobíhají
- platba školného, soustředění, táborů, a dalších plateb spojených  s TK TO BE CONTINUED
a) vystavena stvrzenka
b) podpisem stvrzujete úhradu na jmenném seznamu evidovaném v účetnictví DDM Orlová
 
VEŠKERÉ INFORMACE O AKCÍCH, ZRUŠENÍ TRÉNINKU, PLATBÁCH ATD. NALEZNETE NA www.ddmorlova.cz , TK TBC, Aktuální informace. PROSÍM VŠECHNY RODIČE, ABY TYTO STRÁNKY PRAVIDELNĚ SLEDOVALI.
 
!!! POZOR!!!
Pokud se během prvního pololetí rozhodnete, že Vaše dítě nebude ve  II. pololetí navštěvovat náš taneční klub, prosím neplaťte taneční kostým, ve kterém budou děti vystupovat na TANEČNÍ AKADEMII, která se bude konat až ve II. pololetí. Pokud se Vaše dítě během pololetí rozhodne, že již nechce navštěvovat náš klub, prosím oznamte to telefonicky nebo osobně trenérce Vašeho dítěte nebo hlavní vedoucí TK  TO BE CONTINUED a odevzdejte odhlášku, kterou si lze vyzvednout na vrátnici DDM Orlová.
 
Taneční kostým si členové hradí sami. Přibližná cena kostýmu je 1500 Kč (u kategorie MINI je cena nižší).
 
AKCE pro všechny členy
 
TANEČNÍ AKADEMIE
27. – 28.1.2021  pro školy a veřejnost - 2 dny (celkem 8 představení)
(bližší informace dostanete začátkem ledna 2021)
 
TANEČNÍ AKADEMIE – DANCE ACADEMY
26.5. – 27.5.2021 pro školy a veřejnost – 2 dny (celkem 8 představení)  
(bližší informace dostanete v dubnu 2021)
 
 
Rozpis dětí do tanečních skupin a rozpis tréninků bude uveřejněn od 11. září 2020 na dveřích tanečního sálu TK TO BE CONTINUED v DDM Orlová. Tuto informaci můžete také získat telefonicky u hlavní vedoucí. Zahájení tréninků bude rovněž uvedeno na seznamech.
 
Další informace ohledně - TK TO BE CONTINUED ORLOVÁ
ŠUREČKOVÁ DAGMAR
 mobil 731 177 824, také na facebooku nebo e-mailu: sureckovad@gmail.com
 
www.ddmorlova.cz/ TK TBC/  

V Orlové dne 1.9.2020

Šurečková Dagmar
Hlavní vedoucí tanečního klubu To Be Continued